Woonzorglocatie
Nieuw Toutenburg,
Noardburgum

Zorggroep Noorderbreedte
Noardburgum

Samenwerkingen

Duurzaam casco

De villa’s zijn voor Zorggroep Noorderbreedte door Quadrant Architecten ontworpen. Dit betekent dat ze worden gebouwd met een duurzaam en innovatief casco, dat gemakkelijk aangepast kan worden naar een andere (woon)functie, als veranderende eisen in de zorg daarom vragen. De drempelloze, brand- en inbraakveilige woningen worden turn-key opgeleverd, dus inclusief vloerbedekking, sanitair, keukens en domotica. Het concept is uitgewerkt in een bouwteam met Jorritsma Bouw als coördinerende partij. Opdrachtgever en bewoners hoeven alleen nog voor meubilair te zorgen.

Bouwteam bouwen

In een bouwteam helpen de partners elkaar om de meest innovatieve ideeën en creatieve oplossingen te vinden voor een zo goed mogelijk eindresultaat. Of anders gezegd: ze werken samen om binnen het vastgestelde budget tot de maximale prestatie te komen. De opdrachtgever wordt daar volop in betrokken: hoe beter de kwaliteit van de dialoog tussen opdrachtgever en bouwteam, hoe hoger de kwaliteit van het eindproduct.

Bij Nieuw Toutenburg leidde de gezamenlijke voorbereiding onder meer tot een optimalisering van het funderingssysteem, het casco en het installatieconcept. Maar het bouwteam ondersteunt Noorderbreedte ook de total cost of ownership – de totale kosten van bouw én exploitatie gedurende de hele levensduur – zo laag mogelijk te houden, onder meer door leaseconstructies voor apparatuur te ontwerpen.

Kwetsbare doelgroep

In Nieuw Toutenburg wonen ouderen met psychiatrische problemen en patiënten met de ziekte van Korsakov. Deze kwetsbare doelgroep, in totaal ongeveer 120 mensen, blijft in het huidige complex uit 1959 wonen tot hun nieuwe onderkomens op hetzelfde terrein aan de Zomerweg klaar zijn, na de zomer van 2019. Het bouwteam besteedt daarom heel veel aandacht aan bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Voor na de bouwvak van 2018 de eerste paal de grond in ging, zijn personeelsleden en (familie van) bewoners uitgebreid voorgelicht op informatiebijeenkomsten en ook tijdens de bouw worden zij doorlopend op de hoogte gehouden van de planning en de voortgang.

Verder lezen?

In de laatste editie van tijdschrift Bouwen in het Noorden is een mooi project van ons belicht. Een daarvan is Zorgcomplex Toutenburg in Noardburgum. Voor Zorggroep Noorderbreedte werkten we het concept uit in bouwteamverband met CQ-Living, Quadrant Architecten BNA, Green Building Engineering, Buro Hollema, Adviesburo Bekendam & Partner, Pranger-Rosier Installaties en Van der Wiel Holding De twaalf zorgvleugels zijn inmiddels turnkey opgeleverd. Een leuk artikel, geschreven op basis van interviews met Jan van der Wielen van Noorderbreedte, Klaas Buikema van Pranger-Rosier Installaties en onze collega Theo van der Molen.