48 zorgappartementen,
Julianadorp

Zorgorganisatie 's Heeren Loo
Julianadorp
Gereed

Optimaal bouwen

We hebben in samenspraak met de architect een aantal optimalisaties op het gebied van materialisering kunnen doorvoeren, waardoor – bij gelijkblijvende kwaliteit – de bouwkosten omlaag konden. Ook is gedacht aan de toekomstbestendigheid: door bepaalde voorzieningen kan de nieuwbouw op termijn worden aangepast aan nieuwe standaarden in bijvoorbeeld installatietechniek. De vloeren worden onderhoudsvriendelijk afgewerkt in linoleum en marmoleum. De dakbedekking wordt uitgevoerd in EPDM-rubber, met een levensduur van tenminste vijftig jaar.

Bouwen voor de zorg

We werken op basis van de plattegronden en indelingen (DO) die de opdrachtgever heeft vastgesteld. Hierin is rekening gehouden met de diversiteit van de doelgroep. Dit stelt met name eisen aan het installatieontwerp. Voor de verschillende installaties heeft de opdrachtgever specialisten in de arm genomen. Jorritsma Bouw coördineert van deze partijen de werkzaamheden en zorgt ervoor dat de installaties en domotica op de juiste posities komen. Daarom werken we met een BIM-model. Hiermee kunnen we tijdig situaties visualiseren, clashes oplossen en waar nodig constructies aanpassen.

Planning

We werken met drie bouwstromen en hebben daardoor een realistische planning. Door de aantrekkende economie hebben we soms te maken met vertraging in levertijden. We vangen dat op door de bouwrouting en beslismomenten aan te passen en werkzaamheden naar voren te halen.

Speciaal voor de opdrachtgever, het personeel en de cliënten maken we overlastkalenders. Hierin vermelden we per bouwfase wat er gaat gebeuren, welk soort overlast men kan verwachten en hoe lang het gaat duren.

BLVC

Het bouwen in de bestaande omgeving met cliënten stelt de nodige eisen. Net als bij ieder project besteedt Jorritsma Bouw ook hier veel aandacht aan een optimaal BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) met een uitgekiende strategie. Bij de bouwaanvoerroute hebben we ervoor gezorgd dat deze veilig is voor de cliënten van de naastgelegen zorgcomplexen. Er is één route die we hebben voorzien van een duidelijke bewegwijzering. Deze route loopt in een lus, zodat vrachtwagens niet hoeven te keren of achteruit hoeven te rijden. Er is één gesloten toegangspoort, die alleen opengaat als er personeel doorheen gaat. We hebben de bouwhekken bewust niet voorzien van doeken. Zo kunnen voorbijgangers, ook cliënten, de bouwwerkzaamheden veilig vanachter het hek volgen.