Woonzorgcomplex
de Hofstee,
Urk

Talma Urk
Urk

Project type

Logistiek op de bouwplaats

De Hofstee komt vlakbij het IJsselmeer en ligt op steenworp afstand van het oude dorp en het winkelcentrum. We bouwen op de plek waar vroeger de Wilhelminaschool was gevestigd. Bijzonder, want veel van de toekomstige bewoners maakten hun eerste jeugdherinneringen op deze school.

Het wooncomplex past precies tussen de reeds aanwezige bebouwing en wegen. Daardoor is de ruimte op de bouwplaats beperkt. ‘Bouwen op een postzegel’ kun je het noemen. Door die beperkte ruimte zijn logistiek en planning cruciaal. Vanwege de bronboringen op het binnenterrein konden puinwegen nog niet direct worden aangelegd en was er nog geen plek voor het ketenpark. Bovendien wordt op vrijwel het hele terrein gebouwd. Het woonzorgcomplex bestaat uit twee gebouwen aan weerszijden van het terrein die met elkaar worden verbonden door een tussengebouw. Aan de gebouwen wordt tegelijkertijd gewerkt. Om ruimte te winnen zijn een voetpad en parkeerplaatsen alvast in gebruik genomen voor bouwmaterialen. Later worden deze onderdeel van de infrastructuur.

We bouwen De Hofstee volgens een beproefd systeem. Daarbij maken we gebruik van boorpalen en traditionele funderingsbalken; de vloer is een kanaalplaatvloer, het skelet is van kalk-zandsteen en de verdiepingsvloer bestaat uit breedplaatvloeren. In een van de twee gebouwen komt een lichtstraat die zorgt voor een natuurlijke lichtinval.

Aandacht voor de omgeving

De bouwlocatie midden in het centrum van Urk zorgt voor extra uitdagingen. We hebben dit project daarom aangemeld bij Bewuste Bouwers en werken volgens hun pijlers: omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid. We vinden het belangrijk dat omwonenden goed geïnformeerd zijn en zo min mogelijk last ervaren van de bouwwerkzaamheden. We hebben onder meer boorpalen toegepast, wat stiller is dan heien. In een van de woningen naast de bouwplaats was iemand herstellende van een ongeluk; hij kon daardoor slecht tegen geluid. Samen met Talma Urk hebben we een oplossing gezocht. Dat zijn mooie voorbeelden van hoe je bewust kunt bouwen.

Voor het transport rondom de bouwlocatie hebben we in samenspraak met de gemeente afspraken gemaakt. De routing van het bouwverkeer, het parkeren van voertuigen van bouwplaatspersoneel en eventuele tijdelijke wegafsluitingen bij zwaar transport zijn daarmee goed geregeld.