Woon- en behandelcentrum
Parkhoven, Leeuwarden

Stichting Kwadrantgroep
Leeuwarden
Gereed
2016-2017

Uitvoering

Bij dit project werken we op basis van een uitgewerkt bestek. De bouwwijze is traditioneel, met bakstenen gevels en kalkzandsteen binnenwanden. Het gebouw wordt voorzien van zonnepanelen en een warmteterugwininstallatie. Om trillingen te voorkomen, zijn er palen geboord in plaats van geheid. Vanwege de uitgestrektheid van het complex is er in totaal vijf kilometer aan palen de grond ingegaan.

Hoewel we niet participeren in de uitwerking, hebben we hier vooraf gescreend zoals we dat altijd doen. In de uitvoering hebben we daar baat bij, waardoor de strakke planning een haalbare kaart wordt.

Op deze locatie was het bestaande gebouw reeds gesloopt. Ook waren de funderingen van de toekomstige wegen al in puin neergelegd; deze gebruiken we als bouwwegen. Hoewel de bouwlocatie zich in de binnenstad van Leeuwarden bevindt, is het terrein ruim genoeg om te bouwen en voor de opslag van materialen.

Communicatie

Aan de communicatie rondom dit project schenken we veel aandacht. Voor aanvang van de bouw is er een informatieavond georganiseerd waar wij een toelichting hebben gegeven op onze manier van werken.

We hebben de aanwezigen ook uitgelegd waar ze met eventuele vragen of opmerkingen terecht kunnen. Namens de opdrachtgever is er bij de bouwvergaderingen steeds een afgevaardigde aanwezig; deze schuift ook geregeld aan bij de werkvergaderingen waardoor er frequent contact is.

Bij dit project maken we gebruik van ED Controls, een digitale applicatie waarmee in één oogopslag zichtbaar is welke actiepunten er open staan; deze worden automatisch uitgezet bij de juiste personen. We bewaken echter niet alleen afwijkingen; we gebruiken ED Controls bij dit project ook voor de kwaliteitschecks en audits, en ook bij de oplevering.

Verder lezen?

In Achter de Hoven in Leeuwarden laat zorgorganisatie Palet, ressorterend onder Stichting KwadrantGroep, een nieuw woon- en behandelcentrum bouwen. In Parkhoven kan begin 2018 aan 54 mensen specialistische verpleeghuiszorg worden geboden. Elke bewoner krijgt een eigen zit-slaapkamer en er is 24-uurszorg aanwezig. Daarnaast is er ruimte voor twaalf ‘huisartsenbedden’ voor kortdurende opvang en voor dagopvang.