15 woningen De Boustien,
Zwaagwesteinde

Thús Wonen
Zwaagwesteinde
Gereed

Duurzaam

Alle woningen maken we onderhoudsarm en voorzien we van zonnepanelen. De basis voor de woningen wordt uitgevoerd in een Hectar funderingsvloer. Deze heeft als voordeel dat je een goede draagkrachtige ondergrond voor je casco hebt die volledig isoleert. Voor het realiseren van deze  vloer is de grondverdichting belangrijk. We houden dit in de gaten door gedurende het hele proces verschillende metingen te verrichten. We zijn begonnen met de opbouw van het betoncasco, dit loopt zeer voorspoedig.

Ketensamenwerking

In samenwerking met vaste ketenpartners gaan we voor Thús Wonen meer van dit soort type woningen bouwen. Door steeds voort te borduren op een goed doordachte basis kunnen we slimmer, efficiënter en goedkoper bouwen. We werken gestroomlijnd en met een strakke planning. Door van te voren goed met elkaar te communiceren en heldere afspraken te maken, zorgen we dat alle partijen weten wat ze moeten doen. De samenwerking met Thús Wonen verloopt bijzonder plezierig. Door open communicatie en informatie, transparant werken en onderling vertrouwen, tillen we elkaar naar een hoger niveau.

Overlastbeperking

We doen er alles aan om de omwonenden zoveel mogelijk te ontzien en de overlast tot een minimum te beperken. De bewoners en nieuwe huurders zijn voor de start van de bouw op de hoogte gesteld door middel van een informatieavond. Jorritsma Bouw was aanwezig voor een kennismaking en gaf een toelichting op het bouwtechnische deel van het plan.