47 woningen,
Dokkum

Thús Wonen
Dokkum

Speelse elementen

De wijk waar de woningen worden gebouwd – in het zuidwestelijke deel van Dokkum – wordt geherstructureerd. De oude woningen hebben we gesloopt. In het voortraject van de bouw zorgen wij voor de omgevingsvergunningen en het tekenwerk. We hebben het basisontwerp van onze woninglijn voorzien van een aantal speelse en herkenbare elementen, waaronder ‘klossen’ onder de dakgoten, die worden uitgevoerd in een andere kleur metselwerk.

Thús Wonen zocht ook voor dit Design & Build-traject de samenwerking met ons, omdat zij hebben ervaren dat wij de opdrachtgever vóór en tijdens het gehele bouwtraject kunnen ontzorgen.

Kracht van samenwerking

De woninglijn is gebaseerd op de kracht van samenwerking met vaste partners. Door steeds voort te borduren op een goed doordachte basis kunnen we slimmer, efficiënter en goedkoper bouwen. Afhankelijk van de wensen kiezen we per project het optimale scenario. Het ontwerp van de woningen komt geheel tegemoet aan de wensen van de opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid, techniek en toekomstwaarde.

Communicatie

Thús Wonen nodigde de omwonenden uit voor een presentatie van het plan. De reacties waren zeer positief. Jorritsma Bouw was aanwezig voor een kennismaking en gaf een toelichting op het bouwtechnische deel van het plan. Daarmee konden we een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming. De omwonenden weten wat ze tijdens het proces kunnen verwachten en hoe hun nieuwe woning eruit ziet.

Omgevingsmanagement

Middels maatschappelijk omgevingsmanagement doen we er alles aan om de omwonenden zoveel mogelijk te ontzien en de overlast tot een minimum te beperken. We beleggen informatieavonden waarin wij de omgeving onder meer informeren over onze transportplanning en uitvoeringsplanning.

Interview

In Dokkum realiseren we 47 woningen op basis van onze eigen Design & Build dynamische woninglijn. We spraken met Edgar Pattipeilohy, projectleider namens de opdrachtgever, over het bouwen voor Thús Wonen.

Goed en betaalbaar
Dit project maakt deel uit van een totale herstructurering van de Hoedemakerspolder. Thús Wonen wil kwalitatief goede, betaalbare woningen laten bouwen, die bovendien functioneel zijn. Pattipeilohy: “Dat proberen we te bereiken door zoveel mogelijk te standaardiseren. En binnen die standaard kiezen we voor een mix van levensloopwoningen en normale woningen.”

Bewoners
Bewoners worden al in een heel vroeg stadium betrokken bij de bouw. “Dat begon in dit geval met de – zware – boodschap dat we gaan slopen. Daar schrikken mensen vaak wel van. Maar als ze van de eerste schrik zijn bekomen, willen ze ook graag meedenken.” Bewoners mogen aangeven wat ze graag in hun nieuwe woningen en woonomgeving terug willen zien, en wat van hun huidige woning de goede punten zijn.

Ook verderop in het traject worden bewoners betrokken, waarbij wij als aannemer af en toe een rol in zullen vervullen. “We willen wel kijkmomenten organiseren, ook voor mensen die hier niet gaan wonen, maar uit andere dorpen komen. Dan kunnen we een indruk geven van de kwaliteit, en kunnen ze een gevoel krijgen bij een nieuwbouwwoning”, aldus Pattipeilohy.

Ontzorgen
Dit is het tweede project dat Thús Wonen heeft ondergebracht bij Jorritsma Bouw volgens een turn-key concept. Toch vindt er nog regelmatig overleg plaats. De corporatie heeft er bewust voor gekozen om niet het hele project “over de schutting” te zetten en zich op alle fronten te laten ontzorgen. “Het zijn ónze klanten, we willen de afstand niet te groot maken. Het is heel belangrijk om wederzijds vertrouwen op te bouwen. En dat Jorritsma Bouw proactief inspeelt op de hobbels en bobbels van het project. Feitelijk zijn onze huurders ook hun klanten, niet wij.”

Dynamische woninglijn
Deze 47 woningen worden allemaal gebouwd voor één- en tweepersoons huishoudens. Daar komt op dit moment vooral de vraag vandaan, maar dit kan in de toekomst wijzigen. Het voordeel van deze dynamische woninglijn is dat in de plattegrond van dit basisontwerp zowel een gezinswoning, een woning voor één- en tweepersoons huishoudens als een levensloopwoning past. Pattipeilohy: “Dat is ook een van de redenen dat we voor Jorritsma Bouw hebben gekozen om dit project uit te voeren. Voor ons is het belangrijk dat we voor doelgroepen kunnen bouwen. Dat we dus maatwerk kunnen bieden, en die vrijheid biedt dit concept.”