20 NOM-ready
woningen, Bolsward

Elkien
Bolsward
Gereed

Samenwerking

Door de ketensamenwerking hebben we alle woningen tegelijk kunnen aanpakken. Gedurende het hele proces – van ontwikkeling tot en met uitvoering – is er nauw samengewerkt. Samen met de opdrachtgever hebben we de cursus Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) gevolgd. Dit gaf ons inzichten in elkaars werkzaamheden: we hebben elkaar op de juiste manier leren aansturen en zijn beter op elkaar ingespeeld. We ondersteunen waar nodig en overleggen veel. Deze manier van samenwerken heeft ook zijn vruchten afgeworpen richting de bewoners. Bij de oplevering van de woningen hebben we de bewoners gevraagd ons een cijfer te geven: we krijgen gemiddeld een 8,5.

Bewonerscommunicatie

De bewoners zijn gedurende het hele proces op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en werkzaamheden. We hebben de plannen ruim van te voren gepresenteerd. Daarnaast zijn er contactmomenten geweest middels een informatiebrief, keuzemomenten, een informatieboekje over onze werkzaamheden en koffiemiddagen.

Om bewoners een gedetailleerde indruk te geven van de plannen hebben we een proefwoning opgezet. Dit is een volledig uitgewerkte woning waarin we bijvoorbeeld lieten zien welke installaties zouden worden geplaatst en hoe de bediening werkt.

Bouwplaatsinrichting
Omdat de werkzaamheden plaatsvonden in een bestaande wijk – en we daardoor weinig ruimte hadden voor opslag – hebben we de proefwoning gebruikt als ‘bouwkeet’.