ABN Amro,
Groningen

ABN Amro Groningen
Groningen
Gereed
2017

Bouwen in de binnenstad

Het bouwen in de binnenstad van Groningen stelt de nodige eisen aan veiligheid, logistiek en bouwplaatsmanagement. Zeker omdat hier ook de nodige evenementen worden gehouden. Een BLVC-plan met adequate maatregelen voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie is hierbij belangrijk. We werken met een uitgekiend just-in-time-transportschema dat is afgestemd op de venstertijden tussen 05.00 en 12.00 uur. In het schema houden we rekening met de uitgaansgelegenheden op de Grote Markt en met eventuele overlast voor de omwonenden. Leveringen vinden plaats vanaf 07.00 uur. Zo storen we bewoners niet héél vroeg op de ochtend. We zetten een verkeersregelaar in, zodat het verkeer veilig kan passeren en geen overlast ondervindt van het transport. Omdat de vrijdagochtend een uitgaansochtend is voor de studenten in Groningen laten we op die dag geen transporten plaatsvinden.

Omgeving

Naast het kantoor van de ABN-AMRO staan appartementen en een restaurant. Voor deze gebruikers houden wij 6 september een informatieavond waarin wij tekst en uitleg geven over de bouwwerkzaamheden. We gaan daarbij in op de onderdelen die overlast kunnen veroorzaken en op de maatregelen die wij nemen om die overlast zoveel mogelijk te beperken. Maandelijks informeren wij de omgeving over onze planning en over werkzaamheden waarbij lawaaioverlast te verwachten is.

C2C-ambities en bouwen

Per fase kijken wij in samenwerking met opdrachtgever en team naar circulaire of cradle-to-cradle-mogelijkheden. Bij iedere materiaalkeuze zetten we de kosten en de milieu-impact tegen elkaar af. Zo worden op dit moment de onderdelen van de oude gevel gescheiden gesorteerd. De gevel wordt volledig hergebruikt. Op het dak van het ABN-AMRO-gebouw komen zonnepanelen en een sedumdak. Ook de daken van omringende gebouwen lenen zich hier goed voor. Daarom beleggen wij een informatieavond voor de omwonenden. We informeren hen dan hoe wij op kostenefficiënte wijze ook op hun daken zonnepanelen kunnen plaatsen.

Mindervalidelift

De begane grond van het kantoorpand ligt een meter hoger dan de straat. We maken het gebouw toegankelijk voor mindervaliden door een plateaulift te plaatsen. Hier ligt nog wel een uitdaging: voor de lift moeten we gaten maken in de tachtig centimeter dikke wanden van de bank. We zijn nu bezig om de voorgevel dicht te zetten. Pas als het gebouw helemaal is afgesloten plaatsen we de liften.

Circulair

Bij alles wat tijdens het verbouwingsproject is aangepakt, hebben we steeds gekeken of er materialen aanwezig waren die we konden hergebruiken in de cradle-to-cradle of circulaire gedachte. Uitganspunt was dat dit niet ten koste zou gaan van de kwaliteit of zou leiden tot budgetoverschrijding. Deze gezamenlijke aanpak heeft ertoe geleid dat de natuurstenen entree en pui zijn hergebruikt en dat er cradle-to-cradle producten zijn toegepast voor:

  • spuitisolatie voor in de spouw;
  • verf voor het buitenschilderwerk;
  • glazen binnenwanden;
  • wand- en vloertegels;
  • houten plafond;
  • isolatie van de metalstudwanden.