Albert Heijn met
ondergrondse
parkeergarage, Lemmer

BEDECO Vastgoed III
Lemmer
2020-2022

Project type

Raakvlakkenmanagement

We voeren de parkeerkelder in BIM uit. De installateur tekent in 3D. Regelmatig houden we een 3D-meeting. Met deze SMART-methode ontstaat er een geïntegreerd ontwerp. Daarin is er optimale afstemming van deelsystemen (bouwkunde, constructie, procestechniek, installatietechniek). Dat geldt zowel voor de ruimtelijke inpassing als voor het functioneren van de parkeerkelder.

Trillingvrij
De stalen damwanden, van fase 1, zijn inmiddels gereed. Liefst 400 boorpalen voor beide fases zijn in het werk gestort. Door de boorpalen voor beide fases tegelijk te plaatsen, hebben we zo trillingvrij mogelijk kunnen werken en de overlast voor de omgeving kunnen beperken. De 30.000 kuub grond is inmiddels afgevoerd en het kelderwerk is begonnen. Eind april verwachten we de staalconstructie voor de supermarkt te hebben staan. Die leveren we casco op. De oplevering van het geheel staat gepland voor begin 2022.

Twee fases

We voeren dit project in twee fases uit om zo de veiligheid op de bouwplaats te waarborgen en de overlast voor de omgeving te beperken. In de eerste fase is er genoeg ruimte, in de tweede fase is die ruimte er minder. Daarom worden in de eerste fase zo veel mogelijk materialen just-in-time toegevoerd en gestald op de bouwplaats. Wanneer het kelderdek onder de supermarkt is uitgehard, kunnen we hier de materialen voor de supermarkt opslaan. Zo is er bij de tweede fase aanzienlijk minder toevoer nodig en kunnen we de geleverde materialen beter verwerken op het terrein. Het werken in twee fases zorgt ook voor tijdwinst. De bouw van de supermarkt gaat door voor we de parkeergarage voltooien.

Logistiek
Er is ruimte voor de keten, parkeren en opslag van materiaal. We hebben het ketenpark zo gepositioneerd dat deze bij oplevering van de supermarkt niet verplaatst hoeft te worden. Met chauffeurs maken we afspraken over exacte aflevertijden. Op een ruimere plek buiten het bouwgebied creëren we een transporthub als wachtplaats voor vrachtwagens.

Transparant omgevingsmanagement

We bouwen hier in een drukke straat. Waar nodig sluiten we straten voor korte tijd af voor doorgaand verkeer, wanneer er grote transportbewegingen zijn. We schakelen verkeersregelaars in om de verkeersveiligheid op orde te houden. Zelf parkeren we op een veilige en praktische plek. Daar waar de overlast niet beperkt kan worden, communiceren we er duidelijk over met de omwonenden. We storen niet met bouwradio’s, werken tot 16.00 uur en niet in de weekenden. We houden bijeenkomsten waar dat kan en verzorgen nieuwsbrieven naar de omwonenden. Ook de Albert Heijn zorgt nu al voor klantenbinding: omwonenden kregen een chocoladeletter cadeau. Wij houden ons aan de norm van bewuste bouwers. Bijvoorbeeld met transparant omgevingsmanagement, dat we graag uitdragen door beste buur te zijn.

Een eigen gemaal
Lemmer is natuurlijk bekend van het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld, het Woudagemaal. In dit bouwproject bouwen we ons eigen kleine gemaal om de bouwput voor dit werk te creëren. Nadat we onze eigen waterkering hebben gemaakt, kunnen we de stalen damwanden weer verwijderen. Een waterdicht plan.