Dokhal, Makkum

Koninklijke De Vries Scheepsbouw
Makkum

Projectinformatie

Vakkennis
De Vries Scheepsbouw koos voor de uitvoering van dit project bewust voor partijen die hun eigen vakkennis en ideeën konden inbrengen. Jorritsma Bouw werkt samen met ketenpartners De Boer & De Groot uit Harlingen (onderwaterwerken), Staalbouw Nagelhout uit Bakhuizen (staalconstructie) en De IJzeren Man uit Joure (wandbeplating). Gezamenlijk gingen we om tafel met Alynia Architecten en constructeur Ingenieursbureau Boorsma om het ontwerp en details te optimaliseren. Een voorbeeld van zo’n optimalisatie-idee: een parkeerstand voor de deuren van de dokhal. We vonden een slimme oplossing in het doortrekken van de geleiderails. Nu hoeven de deuren straks niet gedemonteerd te worden als de onderwaterdeur van het dok zelf van zijn plek moet voor reparatie of onderhoud. Dat betekent straks een mooie besparing voor De Vries – in tijd en geld – want deuren van 25 meter hoog til je niet zomaar uit de rail.

Veiligheid
We werken we met ongeveer tachtig mensen (inclusief ketenpartners) aan de uitbreiding van De Vries Scheepsbouw Makkum. Het bouwterrein oogt misschien groot, maar wat we hier bouwen is ook groot. Er blijft daarom vrij weinig ruimte over voor opslag van materialen en transport. Tel daarbij op dat er veel hijswerkzaamheden zijn én dat er in of vlakbij het water wordt gewerkt. Dan is het wel duidelijk dat veiligheid een belangrijk aandachtspunt is voor dit project. We hebben een veiligheidskundige op de bouw, die toeziet op de naleving van alle voorzorgsmaatregelen. In geval van nood kunnen hulpdiensten de locatie via de weg bereiken. Er zijn bovendien een aanlegsteiger en een bootje aanwezig voor vervoer over het water. Op de werf wordt tijdens de werkzaamheden ook gewoon aan jachten gewerkt, door honderden mensen tegelijk. Om veiligheidsrisico’s te voorkomen is het bouwterrein met hekken afgescheiden van de rest van het werfterrein.

Alles is groot
Het formaat van de deuren is illustratief voor de omvang van het project als geheel: alles is groot. De dokhal wordt 122 meter lang, 37 meter breed en 28 meter hoog, het droogdok dat daarin ligt 21,5 meter breed en acht meter diep. En de werkplaatsen worden met ongeveer 3200 vierkante meter uitgebreid. Al met al verwerken we ongeveer tienduizend kubieke meter beton en twee miljoen kilo staal in de constructie. Dit wordt deels aangevoerd over het water, maar ook over de rondweg van Makkum. Bij de stort van de onderwaterbetonvloer van het dok bijvoorbeeld rijden 36 uur lang de betonmixers af en aan. Het bouwtransport vraagt continue afstemming met de mensen van de scheepswerf, want ook voor hun werk in de bestaande dokhal worden voortdurend materialen aangevoerd.

Regionale partijen
Een droogdok wordt in Noord-Nederland vrijwel nooit gebouwd. Voor Jorritsma Bouw is het werk bij De Vries Scheepsbouw dan ook een unieke klus, met unieke uitdagingen. Zo moeten we rekening houden met de flora en fauna van het IJsselmeer, met de voortgang van het werk op de werf, het inbouwen van een grote kraanbaan en andere voorzieningen voor de scheepsbouwers. Behalve op onze eigen expertise kunnen we bouwen op het vakmanschap van onze partners en toeleveranciers, die allemaal uit Noord-Nederland komen. Zo realiseren we met regionaal betrokken partijen een uitbreiding die een stabiel toekomstperspectief biedt voor de jachtbouw, een van de economische speerpunten van Súdwest-Fryslân.

Betonpoeren in fases gestort
De staalconstructie van de dokhal rust op negen fundatiepoeren. Dat zijn blokken gewapend beton van 5 bij 14 bij 2,75 meter, met per stuk zo’n veertig ton staal en 200 kuub beton erin. Bij het storten van zulke grote hoeveelheden ineens treedt – door de druk – warmteontwikkeling op. Om te voorkomen dat we koelmaatregelen moesten nemen hebben we in twee fases gestort. Op de eerste laag van 1,20 meter werden eerst de ankers voor de staalconstructie gesteld. Pas daarna volgde de rest van het beton. In de tweede week van april zijn de betonpoeren uitgehard en kan de staalconstructie worden opgetrokken.