Enexis EBS Noord,
diverse locaties

Enexis
Winschoten en Emmen-Weerdinge
Gereed

Communicatie

Het beperken van de overlast maken we mogelijk door vooraf de werkzaamheden goed voor te bereiden en te coördineren. We werken samen met leveranciers en onderaannemers die bekend zijn met de eisen en omstandigheden op de locaties van Enexis. In de voorbereidingsfase zorgen we ervoor dat de werkplannen ruim op tijd ingediend, besproken en goedgekeurd. Jorritsma Bouw stelt zich proactief op. In overleg met de opdrachtgever treden wij tijdig in contact met partijen die voor of na ons werkzaamheden verrichten. We stemmen met hen af óf en hoe wij voorzieningen kunnen treffen om hun werk eenvoudiger, veiliger of efficiënter te maken. Wij maken hiervoor gebruik van een hoofdplanning, detailplanningen, Plannen van Aanpak en werkinstructies (werkplannen). Deze worden opgesteld samen met derden, leveranciers en onderaannemers. De werkplannen worden gebruikt om bouwplaatspersoneel te instrueren, zodat zij hun werk adequaat kunnen uitvoeren.

Uitvoering

Op alle 3 locaties wordt een E-house fundatie gerealiseerd. Deze fundatie bestaat uit een aantal stalen buispalen die boven het maaiveld uitsteken. Op deze fundaties monteren we een stalen frame. Hierop plaatst de opdrachtgever in een later stadium een zogenaamd E-house.

Op locatie Winschoten realiseren we een fundatie voor sterpunttrafo’s. Dit is een betonfundatie waarop ruimte is voor een tweetal sterpunttrafo’s. De fundatie is voorzien van een opvangbak voor olie. De opvangbak werken we af met een roostervloer.

Op locaties Emmen-Weerdinge en Winschoten passen we de bestaande trafofundaties aan. Deze werkzaamheden bestaan uit het verzwaren/aanpassen van de bestaande betonfundatie en het creëren van een olieopvangbak om de bestaande trafofundatie heen. De bestaande trafo blijft op de fundaties staan, maar wordt elke dag voor aanvang van de werkzaamheden buiten werking gesteld. Aan het einde van de werkdag wordt hij weer in werking gesteld. We werken met aandacht voor de bestaande installaties, zodat deze probleemloos kunnen blijven draaien. Na afronding van de betonwerkzaamheden brengen we een roostervloer aan.

Alle fundaties worden voorzien van een aardingssysteem, inclusief koppeling op het bestaande aardnet.

Nazorg
Het geheel leveren we op inclusief As-Built tekeningen, keurings- en beproevingsrapporten.