Groot onderhoud
150 woningen,
Leek en Tolbert

Woningcorporatie Wold & Waard
Leek en Tolbert
Gereed

Opnames

De corporatie Wold & Waard informeert met een brief de bewoners van de op handen zijnde werkzaamheden. Wij doen bij alle woningen met behulp van Ed Controls de opnames. De uitvoerder gaat hiervoor persoonlijk langs; hij spreekt dan eveneens met de bewoners door wat hen te wachten staat. Bij dat bezoek neemt hij ook het monsterboek mee, zodat de huurders meteen een keuze kunnen maken voor de wand- en vloertegels. Zij kunnen kiezen uit vier verschillende kleuren van beide soorten tegels, en daar zelf een combinatie van maken. Aan de hand van de opnames stellen we – op basis van eenheidsprijzen – een raming op en spreken we met Wold & Waard een prijs af. Ook bij de mutatiewoningen werken we met eenheidsprijzen.

De bewoner centraal

Gemiddeld hebben we per woning zo’n tien dagen nodig. Wij zorgen ervoor dat bewoners zo min mogelijk overlast ondervinden. We komen ’s ochtends in een schone woning, en vertrekken ’s avonds uit een schone woning. Hoewel de meeste bewoners blij zijn met de aanpassingen aan hun huis, kunnen zij weleens opzien tegen het ongemak dat de werkzaamheden met zich meebrengen. Door de bewoners vooraf goed te informeren over wat hen te wachten staat, kunnen we dat gevoel van overlast al grotendeels wegnemen. Bewoners hoeven overigens niet thuis te blijven tijdens de werkzaamheden, zij kunnen ons ook een huissleutel geven. Wij bespreken dit tijdens het bezoek dat wij afleggen om de opnames te doen. Veel mensen zijn blij met deze mogelijkheid. Zij kunnen naar hun werk en hoeven geen vrije dagen op te nemen.