Laboratorium Polyganics, Groningen

Polyganics
Groningen

Projectinformatie

Kwaliteit en flexibiliteit
Polyganics nam Jorritsma Bouw in de arm vanwege bewezen kwaliteit én flexibiliteit. Voor een innovatief bedrijf als Polyganics is het belangrijk om de laatste ontwikkelingen op laboratoriumgebied mee te nemen in de nieuwbouw. Tegelijk moet natuurlijk de gewenste opleverdatum gehaald worden. Als coördinerend aannemer zorgen wij voor de juiste balans. We bieden een strakke planning op voor álle partijen, ook voor de gespecialiseerde bedrijven die de cleanrooms (de laboratoria) en apparatuur zoals vriesdrogers leveren. Bij deze planning hoort een gegevensbehoefteschema met deadlines, zodat bouwkundige mijlpalen gehaald kunnen worden, terwijl de opdrachtgever zo lang mogelijk ruimte houdt om de juiste procesinstallaties te kopen.

3D-model
Deze flexibiliteit is mede mogelijk doordat we het Technisch Ontwerp voor dit greenfield-project tijdens de uitwerking naar een Uitvoeringsgereed Ontwerp een 3D-model hebben gemaakt. Hierin worden eventuele clashes tussen bouw, gebouwgebonden en laboratoriuminstallaties zichtbaar, zodat die opgelost kunnen worden voordat ze op de bouw tot problemen leiden. Alle partijen werken in dit ene model en in één documentbeheerssysteem, zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt.

Ghost lifting plan
Binnen dit model verzorgen we ook een ghost lifting plan: een simulatie van het inhuizen van de apparatuur, zodat vooraf verzekerd is dat deze vaak grote machines op een verantwoorde manier naar binnen kunnen. Wij verzorgen ook het maandelijks interface-overleg met alle betrokken partijen.

Optimalisaties
Voor we in februari 2020 begonnen met de bouw, hielpen we Sax Architecten en constructeur Ingenieursbureau Dijkhuis met het vinden van optimalisaties om zoveel mogelijke wensen van Polyganics binnen het nieuwbouwbudget te kunnen vatten. Dat onder meer tot de verplaatsing van een brandscheiding, een ander type balustrade voor het dakterras en een parkeerterrein van tweedehands klinkers in plaats van nieuwe: niet alleen een goedkopere keuze, maar ook een mooie bijdrage aan de circulaire economie!

Duurzaam
Sowieso maakt het bedrijf een belangrijke sprong qua duurzaamheid, want de nieuwbouw voldoet aan de AAA-standaard wat betreft energiegebruik. Bouwkundig komt tot uiting in een optimale isolatie: het dak heeft bijvoorbeeld de uitzonderlijk hoge rc-waarde van 6.

Betonkolommen
Het complex is opgetrokken op een onderbouw van boorpalen en gestorte financieringsbalken, met daaroverheen kanaalplaten en een druklaag die direct monoliet is afgewerkt en dus geen aparte dekvloer krijgt. Wij zorgden ervoor dat deze vloer netjes afgedekt is, zodat hij mooi blijft tot het gebouw in gebruik wordt genomen. Op het fundament rust een constructie van betonnen kolommen met stalen liggers, die op hun beurt de verdiepings- en dakvloeren dragen. Dit zijn ook kanaalplaten. De gevel wordt gedicht met glaspanelen en platen van cortenstaal. Aluminium kozijnen en boeidelen van zetwerk maken het plaatje af.