MFC It Werflân,
Rottevalle

Gemeente Smallingerland
Rottevalle
Gereed
2016-2017

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij deze bouw centraal. Dat begon al bij de opdrachtgever: gemeente Smallingerland, vertegenwoordigd door BCN, had de voorkeur voor een regionale bouwer. Met onze inschrijving gaven wij aan dat we zoveel mogelijk lokale partijen willen betrekken.

Waar mogelijk gebruiken we herbruikbare of recyclebare materialen. Het gebouw is door Onix architecten zo ontworpen dat het helemaal ‘uit elkaar’ kan. Ook op de bouwplaats houden we extra rekening met het milieuaspect: zorgvuldige afvalscheiding, een keet met zonnepanelen. Hoewel het geen officieel BREAAM-project is, volgen we op onderdelen wel de eisen. Het geeft ons handvatten om zo bewust mogelijk om te gaan met het duurzaamheidsaspect.

Geen standaard bouw

Het wordt een bijzonder gebouw met materialen die niet allemaal standaard zijn. De opzet is vrij gangbaar: een staalconstructie met houtskeletbouw. De binnenwanden bestaan uit geschroefde multiplexplaten die met whitewash worden afgewerkt. Alles bij elkaar een snel bouwsysteem.

De gevels metselen we op met strengpersstenen in verschillende lengtes, variërend van 30 cm tot 60 cm. Geen alledaags metselwerk, maar we hebben mensen in huis die er zeker iets moois van zullen maken. Op het sedumdak komen zonnepanelen. Het ontwerp voorziet ook in een old school waterspuwer om zichtbaar te maken dat het hemelwater weer terugkomt in de natuur.

Betrokkenheid vanuit het dorp

De inwoners van Rottevalle zijn o.a. via Dorpsbelangen erg betrokken bij de bouw. Tijdens de informatieavond hebben we met behulp van een smartboard tekeningen, rijroutes, parkeerplekken etc. goed inzichtelijk kunnen maken. Verder konden we een stukje onrust wegnemen door te vertellen dat we aanvoer van materiaal zo weinig mogelijk tijdens haal- en brengtijden van de nabijgelegen school laten plaatsvinden.

Ook bij het slaan van de eerste paal was de betrokkenheid groot, veel dorpsbewoners waren hierbij aanwezig. Onder hen ook wethouder Ron van der Leck, de directeur van de samenwerkingsschool en vertegenwoordigers van het dorpshuis en Dorpsbelang.

Zo’n 120 schoolkinderen mochten van tevoren  groepsgewijs de palen voorzien van teken- en schilderwerk. Deze kunstschatten gaan mét de palen de grond in, waar ze goed bewaard zullen zijn

Heien

Bij het de heien meten we zorgvuldig de trillingen; indien nodig treffen we in overleg met de constructeur maatregelen. Resultaat: zo weinig mogelijk overlast voor de omwonenden. Ook in de naastgelegen monumentale kerk plaatsten we meters, waardoor we de trillingen in dit gebouw goed kunnen monitoren. Na het slaan van de eerste serie palen konden we gelukkig constateren dat het goed zat en dat extra maatregelen niet nodig waren.

Wij zijn bijzonder trots op het eindresultaat van MFC It Werflân in Rottevalle. Dit bijzondere gebouw is op initiatief van het dorp tot stand gekomen volgens de cradle-to-cradle filosofie. Ons projectteam,Theun de Boer, directeur van It Werflân, Ron van der Leck, wethouder gemeente Smallingerland en Sieger Visser, bouwkundig begeleider, vertellen hun verhaal over dit gebouw, waarvan vrijwel alle onderdelen kunnen worden hergebruikt.

Verder lezen

Vóór het dorp en dóór het dorp. Daar draaide het om bij het nieuwe MFC in Rottevalle. Bij de bouw wordt – op verzoek van het dorp – consequent gewerkt vanuit de Cradle-to-Cradle visie. Jorritsma Bouw nam de uitdaging aan om samen het dorp dit project te verwezenlijken. BCN Groep begeleidt de zoveel mogelijk lokale totstandkoming van dit project en werkte met het dorp samen.