Onderhoud 94 woningen,
Heerenveen

Accolade
Heerenveen

Groot onderhoud voor Accolade

Voor Accolade voeren we groot onderhoud uit aan 94 woningen aan de Sallandlaan, Gaasterlandlaan, Westergo, Oostergo en Zevenwoudenlaan in Heerenveen. In de woningen vervangen we keuken, douche en toilet. Sommige bewoners hebben ervoor gekozen om de bestaande badkamer te verplaatsen naar een slaapkamer. Buitenom verduurzamen we de woning. Dit grootonderhoudsproject is een mooie vorm van resultaatgericht samenwerken (RGS).

Resultaatgericht samenwerken

We sturen met deze werkmethodiek op kosten en kwaliteit en er is beter grip op het proces. Ook het schrijven van diverse scenario’s en het maken van weloverwogen keuzes hoort hierbij. De communicatie berust op een transparante en open omgang met de opdrachtgever en onze partners Europrovyl, NIVO Asbest en Milieutechniek, Van der Wal Sloopwerken, Rooth Multiservice, W.B.R.N. binnenafbouw, Olster Dakwerken, Tegelzetters Sneek, Vriesia Schilders Totaal, Van Linde installatiebedrijf, Douwenga gevelrenovatie- en voegbedrijf en StucBouw. Dit geeft ons inzicht in elkaars werkzaamheden; we leren elkaar op de juiste manier aansturen en zijn beter op elkaar ingespeeld. We ondersteunen elkaar waar nodig en overleggen. Deze manier van samenwerken werpt ook zijn vruchten af richting de bewoners.

Persoonlijk contact

Samen met de wooncorporatie hebben we de bewoners op de hoogte gesteld van de werkzaamheden aan hun huis. De meeste vragen gingen over de eigen woning. Wat ging daar precies gebeuren, en hoe zat het met de keuze van de tegeltjes? We waren op deze vragen voorbereid en hadden onze ‘kruisjeslijst’ meegenomen. Zo konden we de keuzes combineren met een warme opname. De lijst is gebaseerd op de eerder uitgevoerde opnames. Voor elke woning zijn vrijwel alle werkzaamheden in kaart gebracht, zodat we de mensen goed konden informeren. We hebben per onderdeel een flyer gemaakt die we bij de bewoners hebben achtergelaten. Zo kunnen zij thuis nog eens rustig nalezen wat er gaat gebeuren en hoeveel tijd dat in beslag zal nemen. Met vragen kunnen ze uiteraard terecht bij een vast aanspreekpunt van Jorritsma Bouw en Accolade. Minimaal een week voor aanvang van de werkzaamheden gaan we bij ze op bezoek om de plannen nog eens goed door te spreken. Daarnaast houdt Accolade in een leegstaande woning (de ‘bouwkeet’) op gezette tijden spreekuur. Mochten mensen nog vragen hebben over hun keuzes of andere dingen willen bespreken, dan is hier ruimte voor.