Renovatie Provinciehuis,
Groningen

Provincie Groningen
Groningen
Gereed
2017

Upgrade

De wanden, plafonds en vloeren van het drie verdiepingen tellende Fractiehuis krijgen een upgrade. Hoewel er enkele wanden uitgaan, wordt de indeling niet ingrijpend veranderd. Wel ingrijpend is de plaatsing van een lift op de scheiding van het Fractiehuis en de F-vleugel. Hiervoor moet het nodige zaagwerk in wanden en vloeren gebeuren.

Alternatieven
In de aanbestedingsfase hebben we de plannen grondig bestudeerd. Bij het Fractiehuis stelden we voor de isolatie van het dak van buitenaf aan te brengen, en niet van binnenuit. Een oplossing waarbij minder kans is op vochtproblemen. Bij de F-vleugel laten we de Durisol dakplaten van houtvezelbeton op hun plek. We leggen er een isolerende renovatieplaat overheen, met daarop nieuwe pannen. Deze oplossing was minder ingrijpend én voordeliger, en heeft dezelfde hoogwaardige kwaliteit.

Logistieke oplossingen

Er is weinig plaats voor opslag, en vrijwel geen parkeergelegenheid. We lossen dat op door materialen op afroep – tijdens de venstertijden – te laten leveren. We hebben daarover goede afspraken met onze leveranciers kunnen maken. Zij kunnen zo nodig onze locatie aan de Kielerbocht gebruiken om tijdelijk materiaal te parkeren. Voor ons eigen personeel en voor dat van de onderaannemers en derden hebben we een oplossing gevonden door mensen en materiaal ’s ochtends af te zetten bij het Provinciehuis. Daarna gaat de chauffeur naar een naburige P&R en van daaruit per bus of fiets naar de bouwplaats. ’s Middags hetzelfde, maar dan in omgekeerde volgorde.

Wegwerkzaamheden Turfsingel

Juist in deze periode worden ook wegwerkzaamheden aan de Turfsingel uitgevoerd. Dat vormt een extra uitdaging. In de eerste weken lag dit werk vanwege de vorst stil. Maar na de vorstperiode is het een kwestie van zeer goed afstemmen met de civiele aannemer over wat er wanneer gebeurt, zodat we elkaar niet in de weg zitten. Op deze plek staan onder meer kraanacties gepland om de oude luchtbehandelingskasten uit het gebouw te hijsen en de nieuwe erin. De uitvoerders spreken elkaar geregeld, verkeersregelaars zetten we gezamenlijk in zodat we geen problemen voorzien.

Overlast beperken

Toen we begin januari begonnen met de sloopwerkzaamheden waren veel provinciemedewerkers nog met vakantie, waardoor er minder overlast is ondervonden. Voor het sloopwerk in de F-vleugel hebben we op alle verdiepingen voor water- en stroomvoorziening gezorgd. Het sloopbedrijf kon daarom naast het gebruik van een afzuiginstallatie ook met water sproeien. Dit om stof optimaal te beperken. De toegangen naar de rest van het provinciehuis hebben we afgesloten en er zijn stofschotten geplaatst. Voor belangstellende provinciemedewerkers zullen we binnenkort een kijkmoment organiseren.

Duurzaam bouwen

De verbouwing wordt duurzaam aangepakt. Zo verwijderen we de balken uit de staalconstructie in de F-vleugel. Van dit hout maakt een bedrijf – met medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt – stoelen en banken die later weer in het gebouw terugkomen. Zelf plaatsen we middels stages en leerwerkplekken mensen die op de bouwplaats en op kantoor ervaring kunnen opdoen.

Kwaliteit borgen
De directievoerder heeft het project in ED Controls aangemaakt; zij zullen ook met de partijen die wij vanuit Jorritsma Bouw coördineren – o.a. installateur Strukton en interieurbouwer Hendriks & De Jonge – opleveren. Daarnaast hebben wij ook onze eigen kwaliteitsborging vastgelegd met ED Controls.

Fractiehuis

In het Fractiehuis hebben we nieuwe systeemplafonds aangebracht. Evenals nieuwe deuren en eiken binnenkozijnen. De wanden zijn gestukt en van scan voorzien. Deze worden nog gesausd en er wordt nieuwe vloerbedekking gelegd. Ook is het dak vernieuwd en geïsoleerd en zijn er nieuwe dakpannen aangebracht.

Krappe bouwplaats
Gezien de zeer krappe bouwplaats hebben we ervoor gekozen om een kleine kraan in te zetten. Die kan weliswaar wat minder gewicht per keer hijsen, maar heeft als voordeel dat hij gedurende het gehele bouwtraject kan blijven staan. Omdat de kraan op het trottoir kan staan, is het niet nodig om de weg af te zetten tijdens kraanbewegingen.  Afval scheiden op zo’n krappe ruimte is nog niet eenvoudig; er is geen plek om meerdere afvalcontainers te plaatsen. Toch zijn we erin geslaagd om hout, gips, puin en dergelijke gescheiden af te voeren.

SROI

Vanaf januari had Jorritsma Bouw twee leerlingen aan het werk op dit project. Als maatschappelijk verantwoord ondernemer hebben wij ook onze onderaannemers verzocht zich te conformeren aan de SROI-eis (5% van de loonsom). Dat heeft opgeleverd dat er nog eens twee BBL-leerlingen en twee Wajongers zijn geplaatst. Bovendien is er nog een stageplaats gecreëerd, en zijn er een reguliere arbeidsplaats en een werkervaringsplaats vergeven. De SROI komt daarmee vele malen hoger uit dan was vereist. Wij halen hier veel voldoening uit en zijn blij dat we via dit werk zoveel mensen aan een tijdelijke of vaste werkplek konden helpen.