Vakgarage Veldma Jansen,
Groningen

Vakgarage Veldma Jansen
Reitdiep, Groningen
2021

Project type

De basis

De staalconstructie vormde de basis voor zowel het gebouw als de planning. Toen die stond, en de fundering lag, hebben we de vloeren in de open lucht gestort. Om de gevlinderde vloer te kunnen leggen, was uiteraard droog weer nodig. Een weloverwogen risico, want het leverde in tijd en efficiency meer op dan te wachten tot het gebouw wind- en waterdicht was. De gevlinderde vloer blijft in het zicht. Omdat de staalconstructie al stond, ziet de vloer er superstrak uit.

Logistiek spanningsveld

Een logistiek spanningsveld in dit project was wel een heel letterlijk spanningsveld: de hoogspanningsmast vlak naast de bouwplaats. De juiste kraan op de juiste plek was hierbij de basis van een logistiek succesvol project. Een en ander had de nodige gevolgen voor de te plaatsen heistelling. Jorritsma Bouw maakte hiervoor een voorstel dat met alle betrokken partijen is overlegd en afgestemd.

Gestructureerd verhuizen

De bouw van vakgarage Veldma Jansen is voor Jorritsma Bouw een overzichtelijk project in een klein team met opdrachtgever en architect. Voor Veldma Jansen is het belangrijk om gestructureerd te verhuizen. De grootste uitdaging daarbij is om de werkplaats zo kort mogelijk te hoeven sluiten. Na de vorstperiode pakken we ook het buitenterrein aan. Eind maart kan een nieuw tijdperk voor de mannen van Jansen beginnen, op deze prachtige nieuwe plek in Groningen.