Windesheim,
Zwolle

Windesheim
Zwolle
Gereed
2016-2017

School in bedrijf

In zorgvuldige afstemming met de school hebben we een planning gemaakt: waar ruimtes niet gebruikt worden, kunnen wij aan de slag. De werkzaamheden aan de gebouwvleugel van de derde fase zijn inmiddels afgerond; dit deel van de school kan dus weer in gebruik worden genomen. Dan volgt nog de laatste, kleinere, fase 4. Voor de kerstvakantie zal het grootste deel van de bouwkundige werkzaamheden zijn afgerond. Daarna zal Engie de installatie inregelen, waarna wij medio februari 2017 kunnen opleveren.

In onze planning houden we steeds rekening met geluidsoverlast; tussen 9 en 5 voeren we geen werkzaamheden uit die veel lawaai veroorzaken. En in tentamenperiodes maken we even pas op de plaats om de studenten niet te storen.

In principe zijn de vleugels waar wij aan het werk zijn, afgesloten voor medewerkers en studenten. De docentenkasten zijn hier echter blijven staan. Uit het oogpunt van veiligheid begeleiden wij docenten als zij materiaal uit een kast moeten halen.

Na de zomervakantie hoeven er geen transporten meer over de campus heen; de overige gevels zijn te benaderen vanaf de openbare weg. Maar ook dan laten we tijdens begin- en eindtijden van deze en omliggende scholen geen transporten plaatsvinden. Omdat het een drukke fietsroute betreft, zetten we verkeersregelaars in die de veiligheid bij de in- en uitritten van de bouwplaats borgen.

Frisse lucht

Onze bouwpartner Engie is verantwoordelijk voor het installatiedeel. De plafonds in het gebouw zijn laag en van beton. Leidingen kunnen daarom niet door het gebouw heen, maar komen langs de gevel. Daarnaast komen er luchtbehandelingskasten op het dak. Van daaruit gaan luchtkanalen over het dak, en per gevelstramien (om de 3,6 m) via zakkanalen naar de verdiepingen eronder. Op de plaatsen waar die kanalen door de gevel naar binnen komen, maken we een koof. Van daaruit wordt de frisse lucht het lokaal in geblazen. Om het installatiewerk op de gevel komt een koof van alucobond,  waarmee we e.e.a. strak kunnen afwerken.

 

Efficiënte lean planning

Om de bouwtijd zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten, hebben we een lean planning opgezet. Een planning dóór en vóór de mensen die het werk moeten doen. Iedereen houdt rekening met de planning van de partij die voor hem komt. Zo is er een vrijwel naadloze opvolging van de werkzaamheden. Elke ochtend houden we kort een staand lean overleg. Dan bekijken we:

  • Is wat gisteren gedaan zou zijn, ook echt gebeurd?
  • Staat alles klaar voor wat er vandaag moet gebeuren?
  • Wat moet er morgen gebeuren?

Ook de opdrachtgever is bij de leanplanning betrokken. De communicatielijnen houden we kort. Er is frequent overleg met de gebouwbeheerders over bereikbaarheid van ruimtes. Veiligheid van docenten, leerlingen en onze eigen mensen staat voorop.