VMBO West,
Groningen

Project type

Feestelijke opening

Wethouder van onderwijs Elly Pastoor heeft 8 juni officieel de nieuwe vestigingslocatie voor het vmbo en het Ortho-Pedagogisch en Didactisch Centrum van het Augustinuscollege aan de Diamantlaan geopend.  Het nieuwe schoolgebouw is uitzonderlijk omdat het de modernste digitale voorzieningen, een transparante vormgeving en ouderwetse geborgenheid voor ruim vijfhonderd leerlingen weet te combineren.

Het nieuwe gebouw dient ter vervanging van de locatie aan de Travertijnstraat, die niet meer aan de modernste normen kon voldoen. De werkzaamheden konden eind vorig jaar al grotendeels worden afgerond, waarna de leerlingen na de Kerstvakantie gebruik konden maken van de nieuwbouw. Terwijl de leerlingen al gebruik maakten van de school, kon Jorritsma Bouw de laatste punten verder afhandelen.

Overigens zijn de onderwijskrachten en leerlingen tot nu toe zeer te spreken over het bijzondere gebouw. Niet alleen vanwege de modernste digitale snufjes, zoals digitale borden en pc’s in alle 36 lokalen om leerlingen individuele hulp te bieden, maar vooral omdat het gelukt is datgene te bereiken waar het  om ging: het bieden van geborgenheid. “De leerlingen waren na de verhuizing snel gewend. We zien gewoon dat de leerlingen zich hier prettig voelen!”, aldus de directie.

De nieuwbouw is groter dan aanvankelijk gepland, maar toch al te klein: de leerlingen in de bovenbouw die de Theoritische Leerweg volgen moeten noodgedwongen aan de Hart de Ruyterlaan blijven.