15 appartementen
Doltewâl, Workum

Wonen Zuidwest Friesland
Workum

Project type

Beste buur wezen’

De Doltewâl ligt aan de rand van Workum. Dat betekent binnenstedelijk bouwen, op de spreekwoordelijke postzegel. We moeten de ruimte die we hebben efficiënt gebruiken. Omdat we weinig ruimte hebben voor opslag laten we materiaal zoveel mogelijk just-in-time leveren. Middels maatschappelijk omgevingsmanagement doen we er alles aan om de omwonenden zoveel mogelijk te ontzien en de overlast tot een minimum te beperken. We informeren de omgeving onder meer over onze transportplanning en uitvoeringsplanning.

Lean werken

Dit project pakken we aan als een ‘treintje’. Een efficiënte manier van werken, waarbij verschillende partijen achter elkaar hun werkzaamheden uitvoeren. We steken we er veel energie in om de juiste co-worker op de juiste tijd op de juiste plek te hebben. Dat legt enige druk op de planning, maar tot nu toe hebben we door onze flexibele manier van werken alle milestones op tijd kunnen halen.