38 appartementen
De Dellen,
Surhuisterveen

Stichting Woningbouw Achtkarspelen
Surhuisterveen
Gereed
2016

Bouwteamverband

Voor dit project is Jorritsma Bouw een bouwteamverband aangegaan met opdrachtgever SWA. In goed overleg hebben we op het ontwerp een efficiëntieslag gemaakt om het project budgettair kloppend te krijgen. De meest ingrijpende wijziging is het opsplitsen van het geplande penthouse in twee aparte appartementen. De communicatie met SWA gaat – heel prettig – met directe lijnen. Voor SWA realiseerden wij eerder projecten en we kregen daardoor het vertrouwen van SWA. We werken met open begrotingen en rekenen marktconforme prijzen. Door onze werkwijze zijn wij voor SWA de vaste bouwpartner en adviseur voor grootschalige bouwprojecten.

Contact met de buurt

We bouwen in het centrum; de buurt is met een nieuwsbrief geïnformeerd over wat er te gebeuren staat. Ook de komende maanden zullen we af en toe een nieuwsbrief versturen. Binnenkort organiseren we bovendien een inloopmiddag voor de buurtbewoners. Ze kunnen dan even in de keet en op de bouwplaats rondkijken. We schenken extra aandacht aan de veiligheid van de bouwplaats omdat we bouwen in het centrum van het dorp. Daarom zorgen we er ook voor dat de aanvoer met vrachtauto’s via een goed gemarkeerde route gaat.

Duurzaamheid

Het gebouw zelf is vrij traditioneel van opzet, kalkzandsteen met houtskeletbouw. Er is echter wel nagedacht over duurzaamheid. Zo gaan er twee grote containers de grond in (totaal 60 m3) waarin hemelwater wordt opgevangen. Daarmee worden de toiletten doorgespoeld. Ook komen er zonnepanelen op het dak. De kozijnen worden uitgevoerd in kunststof en aluminium. De prefab balkons worden aan de buitenkant bekleed met duurzaam FSC hout.

Jorritsma Bouw zal ook de terreininrichting voor zijn rekening nemen. Er komen onder meer parkeerplaatsen en beplanting met heggen en enkele bomen.

Verdiepingsgewijs

Aan de binnenzijde van het gebouw rusten de (prefab) galerijplaten op een staalconstructie. Deze galerij verschaft toegang tot de woningen. Deze constructie gaat mee in het bouwproces: pas als de galerijplaten van een volgende verdieping liggen, kunnen we verder met het bouwen van de woningen. Zo bouwen we het geheel per verdieping op. Het gebouw krijgt twee liften, die in het werk opgebouwd worden.