Alfa-college,
Groningen

Alfa-college
Boumaboulevard, Groningen
Gereed
2012-2013

Waarom nieuwbouw

Enerzijds: de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Alfa-college heeft momenteel 6 locaties verspreid in de stad Groningen. Een aantal locaties is sterk verouderd en biedt onvoldoende onderwijsruimte en moderne onderwijsfaciliteiten aan de deelnemers. Daarom is besloten een nieuw gebouw te betrekken waar de opleidingen van een aantal verouderde locaties kunnen worden ondergebracht. Dit komt de onderwijskwaliteit ten goede.
Anderzijds: efficiency en besparing. Door meer opleidingen plus de ondersteunende diensten op één locatie samen te brengen, kan het aantal locaties teruggebracht worden. Hierdoor wordt efficiënter met financiële middelen omgegaan.

Voor wie

In deze nieuwbouw worden diverse opleidingen, het College van Bestuur en ondersteunende diensten gehuisvest. De volgende opleidingen zullen, zoals nu het plan is, in het nieuwe gebouw gehuisvest worden:

  • ICT-opleidingen
  • Handelsopleidingen
  • Administratie Opleidingen
  • Creatieve opleidingen