Ford Garage,
Leeuwarden

Van der Horst Leeuwarden
Leeuwarden
Gereed
2017-2018

Project type

Uitbreiding

Naast sloop- en herstelwerkzaamheden in het bestaande door brand aangetaste deel hebben we het gebouw ook uitgebreid. Het vloeroppervlak is daarmee verdubbeld. Het pand heeft nu twee entrees, waardoor het ook geschikt is voor een dealer van twee automerken. Samen met de leveranciers hebben we de compleet glazen gevel verder ontwikkeld. Hiervoor hebben we met name in de oudbouw onder meer de achterconstructie en ophanging aangepast.

Afstemming

Tijdens de werkzaamheden zijn garage en showroom in bedrijf gebleven. We hadden ons werkterrein afgescheiden, zodat we de garage en verkoopafdeling niet belemmerden in hun dagelijkse routine. Vanwege de smalle bevoorradingsweg hebben we zorgvuldig afgestemd over transporten en leveranties. We hebben materialen just in time laten leveren, omdat ter plaatse onvoldoende opslagruimte vrijgemaakt kon worden.

Planning

Volgens de oorspronkelijke planning zouden we eerst de oudbouw weer 100% in orde maken en vervolgens de nieuwbouw. Daardoor zouden we voldoende tijd hebben om de lange levertijd van heipalen op te vangen. Toch wilden we ervoor gaan om zowel oudbouw als nieuwbouw in één keer op te leveren. We zijn de markt op gegaan en via ons netwerk is het gelukt om een heistelling eerder dan gepland te reserveren. De leverancier toonde veel goodwill en heeft de 250 benodigde heipalen ‘s zaterdags geheid. Zo konden wij zowel oud- als nieuwbouw tegelijkertijd oppakken, wat in de doorlooptijd toch zo’n acht weken scheelde.