Noorderpoort Automotive
Transport en Logistiek,
Groningen

Noorderpoort College
Bornholmstraat Groningen
Gereed
2013-2015

Showroomuitstraling

Het pand moest aansluiten bij de bestaande bebouwing. Het technische deel is daarom opgebouwd uit een staalconstructie met houtskeletbouw. Voor de ruimtes waarin de lessen worden gegeven zijn prefab-betonkolommen, natte breedplaatvloeren en hsb-geveldelen toegepast. Een grote vliesgevel met veel glas zorgt voor een ‘showroomuitstraling’. Er is een grote schuifdeur in geplaatst waardoor een vrachtwagen naar kan binnen rijden. Het ontwerp voorziet verder onder andere in een grote smeerkelder en voorzieningen voor hefbruggen. Binnen zijn vooral stucwanden toegepast met binnenkozijnen van duurzaam eucalyptushout.

Duurzaamheid

Jorritsma Bouw heeft de opdrachtgever onder meer geadviseerd over een aantal duurzaamheidsaspecten. Zo zijn er zestig bronnen geslagen om gebruik te kunnen maken van aardwarmte. Daarnaast wordt het hele gebouw met led verlicht. Wij besteedden bovendien veel aandacht aan het eigen afval- en bouwplaatsmanagement.

Tijdens het hele proces hebben we in samenspraak met onze bouwpartners gezorgd voor een actueel overzicht van de stand van zaken en de gemaakte afspraken. De periodieke overleggen zijn dan ook constructief en plezierig verlopen. De gebruikers van het nieuwe schoolgebouw worden goed geïnformeerd over de duurzame aspecten van het pand. De energiebesparing door de PV-panelen en de WKO krijgt betekenis doordat deze voor iedereen zichtbaar is. Op het buitenterrein staat een bord waarop de werking van de WKO wordt uitgelegd.

Communicatie

Vanuit het Noorderpoort is bijzonder tevreden gereageerd op de wijze waarop het bouwteam de BREEAM-certificering en de communicatie rondom het bouwproces heeft opgepakt. Wijbren de Jong van het projectbureau huisvesting: ‘De communicatie verliep prima. Ook na oplevering komen de mensen van Jorritsma Bouw gelijk in actie als het nodig is.’