Gemeentewerf,
Lemmer

Gemeente de Fryske Marren
Lemmer
Gereed

Project type

Eerste paal

Woensdag 30 augustus vieren we dat de eerste paal is geslagen. De officiële starthandeling is verricht door wethouder Johannes van der Pal. Er gaan in totaal bijna 350 funderingspalen de grond in. Het hoofdgebouw wordt ruim 11 meter hoog, het tweede gebouw wordt iets lager. Deze laatste gaat dienen als stallingsruimte voor materieel en opslag voor strooizout. In totaal neemt de gemeentewerf een bruto-vloeroppervlakte van 3174 m2 in beslag.

Gasloos en energiezuinig

Tijdens de bouw is besloten het installatieconcept aan te passen. De gemeentewerf wordt nu gasloos gebouwd. In het hoofdgebouw worden individuele ruimtes met een VRF-systeem (een ‘variable refrigerant flow’) zowel verwarmd als gekoeld. Dit systeem is te vergelijken met een koelkast en is zeer energiezuinig. De benodigde elektriciteit is afkomstig van een kleine 160 zonnepanelen die op de golfplaten dakvlakken van de werf worden geplaatst. De gebouwen worden uitgerust met ledverlichting. De werf kan zo grotendeels voorzien in zijn eigen energiebehoefte.

Oplevering

De oplevering zal iets later plaatsvinden dan voorzien. Dat komt voor een deel door het slechte weer tijdens de bouwperiode. Het heeft ook te maken met de oplopende levertijden van bouwmaterialen – onder meer de hsb-wanden, omdat leveranciers de vraag niet aankunnen. Samen met de opdrachtgever zorgen we voor een oplossing om de verhuizing van de werven naar de nieuwe locatie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Mocht de noodzaak zich voordoen, dan maken wij in onze bouwkeet graag ruimte voor de buitendienstmedewerkers.