Groot onderhoud
56 woningen,
Drachten

WoonFriesland
Drachten
Gereed
2018

Informatie en communicatie

WoonFriesland heeft na de opnames een informatieavond voor de bewoners georganiseerd. Samen met de wooncorporatie hebben we de bewoners op de hoogte gesteld van de werkzaamheden aan hun huis. Zij konden bovendien hun keuze maken voor de keukens en tegels. Iedereen kreeg de informatie ook op papier mee, zodat bewoners thuis nog eens rustig konden nalezen wat er in hun woning ging gebeuren en hoeveel tijd dat in beslag zou nemen. Minimaal een week voor aanvang van de werkzaamheden gingen we bij ze op bezoek om de plannen nog eens goed door te spreken. Soms moesten we werkzaamheden uitvoeren op plekken waar zwaar meubilair stond. Daarom bespraken we ook altijd of bewoners hulp nodig hadden bij het verplaatsen van spullen.

Te gast zijn

Wij zijn altijd te gast in het huis van iemand anders, daarom nemen wij extra maatregelen. We werken stofarm en laten de woningen schoon achter. Materialen hebben we per woning laten aanvoeren wanneer deze daadwerkelijk nodig waren, zodat we weinig opslagruimte nodig hadden. Bij het vervangen van het toilet zorgden we ervoor dat bewoners hier ’s avonds weer gebruik van konden maken. Tussentijds waren er voor bewoners tijdelijke douche- en toiletvoorzieningen aanwezig.

Onze aanpak leverde naast tevreden bewoners ook een tevreden opdrachtgever op. Evenals WoonFriesland kijken wij met een goed gevoel terug op dit bijzondere project.