Noorderpoort,
Groningen

Noorderpoort
Hora Siccamasingel, Groningen
Gereed

LEAN werken

Het opwaarderen van de gevel van deze Noorderpoort-locatie is bij uitstek een klus om LEAN te plannen: in één sessie hebben we van dag tot dag met alle partijen het volledige werkschema uitgewerkt. Voor een project als dit, met een korte bouwtijd en repeterende werkzaamheden, biedt LEAN werken de beste garantie om op tijd op te leveren. Om hinder voor de leerlingen en docenten zoveel mogelijk te beperken, werken we door in de bouwvak.

Beperken van overlast

Bouwwerkzaamheden gaan vrijwel altijd gepaard met overlast. We communiceren daarom duidelijk op welke momenten er werkzaamheden zijn gepland waarvan hinder te verwachten is, zodat de school daar rekening mee kan houden. We organiseren voor de start van de renovatie een bijeenkomst voor de omgeving waarbij we uitleg geven en vragen zullen beantwoorden. Daarnaast verzorgen we een wekelijkse nieuwsbrief (met dagplanning). Onze ervaring is dat goede informatieverstrekking het gevoel van overlast grotendeels kan wegnemen.

 

Het bouwproces

De werkzaamheden bestaan uit asbestsanering, verwijderen van de oude en monteren van de nieuwe geveldelen, aftimmerwerk, schilderwerk en het plaatsen van zonwering. Deze komt aan de binnenkant van het gebouw, samen met nieuwe vensterbanken. Ook plaatsen we dubbel glas en omkleden we de staande stalen kolommen met aluminium zetwerk. Door aan de binnenkant van het gebouw stofschotten te plaatsen voorkomen we dat asbestvezels, bouwstof en ander sloopafval in het gebouw terechtkomen. Na sanering plaatsen we de nieuwe kozijnen.