Verkeerstoren,
Lelystad Airport

Lelystad Airport
Lelystad
Gereed
2018-2019

Duurzaam

We passen de bestaande staalconstructie aan op de nieuwe situatie van de verkeerstoren en het havengebouw.

Bovenop de toren zit een koepel van glas. Nadat we deze zorgvuldig verwijderd hebben, plaatsen we drie secties staal bovenop de toren. Vervolgens plaatsen we de koepel weer terug. De ophoging is een bijzonder en duurzaam project omdat de bestaande constructie behouden is gebleven. Net onder de bestaande koepel is de staalconstructie losgekoppeld. Het onderste deel is blijven staan en er is vanaf de tweede verdieping een nieuwe staalconstructie geplaatst. We hebben een aantal optimalisaties doorgevoerd om tot een hoger gewenst resultaat te komen.

De hele bestaande constructie van het havengebouw moet opgevangen worden, omdat we een deel van de bestaande constructie doorsnijden. We zagen een groot gat in de verdiepingsvloer en heien vervolgens twee stalen buispalen in de beganegrondvloer. Tussen de palen bevestigen we een funderingsbalk, waarna we het gat weer dicht maken. Er moet een heistelling in het gebouw worden geplaatst. Een secuur werk waarbij we goed met elkaar afstemmen en uitmeten welke heistelling we gaan gebruiken.

Veiligheid

Omdat we werken op een vliegveld hebben we te maken met verhoogde veiligheidsaspecten. In overleg met de opdrachtgever en huurder van de verkeerstoren gebruiken we een deel van de bestaande opstapplaatsen en parkeerplaatsen van vliegtuigen als bouwplaats.

Deze schermen we samen met de verkeerstoren af met hekwerk. De ingang van de bouwplaats is zo geplaatst dat we het vluchtverkeer niet hinderen. Aan de heistelling hangen we een geblokte vlag, deze dient als indicatie voor vliegtuigen dat de heistelling hoger is dan de bestaande bebouwing.

Communicatie

Omdat de toren van binnen klein is en er verschillende partijen tegelijk aan de slag moeten, stemmen we elke ochtend alle werkzaamheden met elkaar af. De verbouwing van de verkeerstoren van Lelystad Airport is opgeleverd. In samenwerking met Kampstaal staalbouw en Wouda Installatietechniek hebben we de verhoging van de verkeerstoren gerealiseerd.

MER

De verkeerstoren moet elk moment van de dag functioneren, ook als een van de installaties uitvalt. We plaatsen alle installaties tweemaal om dit te waarborgen. Omdat de verkeerstoren zelf over te weinig ruimte beschikt, maken we een apart gebouw met koeling voor de installaties; een Main Equipment Room (MER). Daarnaast realiseren we er noodstroom om ook uitval van de tweede installatie te ondervangen. De fundering voor dit gebouw is inmiddels klaar.