Zuivelfabriek
A-Ware en Fonterra, Heerenveen

A-Ware Food group
Heerenveen

Kennis en ervaring
Over een lengte van bijna 500 meter bouwden wij langs de A7 nabij Heerenveen een kaasfabriek met een oppervlak van 21.517 m2. Daarnaast kwam een ingrediëntenfabriek van 11.345 m2. Beide fabrieken worden verbonden door een kantoor van 6.128 m2. Advies- en Ingenieursbureau Het4Kant nam de engineering en de bouwdirectie voor zijn rekening. Jorritsma verwierf deze opdracht uit een aanbesteding met voorselectie. De prijs was belangrijk, kennis, ervaring, planning en plan van aanpak gaven de doorslag.

Interfacemanagement
Voor dit project gingen vierduizend heipalen de grond in. We kozen voor het glijbekistingsysteem, zodat we vierentwintig uur konden doorwerken. De bouw ging gelijk op met de procesinstallatie. We hadden te maken met twee opdrachtgevers en een korte bouwtijd. Door gedegen interfacemanagement konden wij dit complexe bouwproject in goede banen leiden. We deelden het project op in een aantal deelprojecten. Beheersing van de raakvlakken (interfaces) van bouw en procesinstallatie was van groot belang. Dit verkleint de kans op risico’s zoals extra kosten, vertraging en prestatieverlies. We hebben de procesinstallateur tijdens het ruwbouwtraject de ruimte kunnen geven om zijn aandeel te leveren. We werkten met een heel strak tekeningen- en gegevensbehoeftenschema. Daarmee konden we een goede fasering en afstemming in de samenwerking bewerkstelligen. Het project is in BIM (3D) uitgewerkt.

Foodsafe
De materialisatie en detailafwerkingen in een fabriek als deze moeten foodsafe zijn en voldoen aan strikte hygiëne-eisen. We hebben in het voorbereidings- en uitvoeringsproces veel overleg gehad met leveranciers, producenten en uitvoerenden.

De gebruikte zeskantige vloertegeltjes zijn zeer hard. De smalle voegjes zijn met epoxy gevuld zodat er geen water in kan komen. De wanden zijn voorzien van nanocoating. Ook de beplating heeft een foodcoating met schimmelwerende kitvoegen. Er is voornamelijk rvs toegepast. Het gebruikte glas is splinterwerend gehard of voorzien van een folie. Vanwege de vele weggewerkte installaties zijn er beloopbare sandwichpanelen als plafondbeplating aangebracht.

Veiligheid en communicatie
Bouwen voor de zuivelindustrie stelt hoge eisen aan de veiligheid. Eisen wat betreft de voedselproductie, zoals COKZ, HCCP en EHedge. Maar er bestaat ook gevaar voor explosie in de poederfabriek. Daarvoor zijn de normen ATEX en PGS aangehouden.

We stelden een uitgebreid veiligheidsplan op met daarop aansluitend een communicatieplan. Dat stelde ons in staat om in het gehele proces van toelevering en uitvoering duidelijk naar alle partijen te communiceren. Met ons speciale veiligheidsteam borgden we de veiligheid tijdens dit ‘royale’ bouwproject.