Wageningen Bioveterinary
Research, Lelystad

Wageningen University
Lelystad
Wageningen
2017

Luchtdicht en met onderdruk

We werken op basis van DO-tekeningen (definitief ontwerp). We bouwen niet alleen, maar werken ook de werktekeningen volledig uit en doen de bijbehorende berekeningen. Bij de laboratoria, met name het lab met bio safety level 3 (BSL-3), is de luchtdichtheid een cruciale factor. Dit extra beveiligde BSL-3 lab wordt op onderdruk gehouden in stappen van -15 Pa naar -30 Pa. In het onwaarschijnlijke geval dat de toegangssluis niet goed functioneert, zal door de aanzuigende werking geen lucht van binnen naar buiten kunnen. Gezien de aard van de werkzaamheden is het essentieel dat deze veiligheid wordt ingebouwd.

Green Zone

De nieuwbouw is gesitueerd op de eigen, streng beveiligde locatie. Om het terrein op te komen gelden voor iedereen dezelfde regels: bij aankomst melden aan de poort en afmelden bij vertrek.

Na identificatie komt men alleen onder begeleiding het terrein op. Door het plaatsen van een hekwerk hebben we een ‘green zone’ gecreëerd. Daarmee is de bouwplaats gescheiden van de laboratoria en kunnen we ons werk vrijuit uitvoeren. Deze veiligheidsmaatregelen maken dat wij – nog meer dan gewoonlijk – veel aandacht schenken aan de communicatie met de opdrachtgever en de andere bouwpartijen.

Laboratoria

Bij de inschrijving telde het plan van aanpak mee, maar ook planning, prijs en organisatie. Daarbij kwamen wij als beste uit de bus. Bij de bouw van laboratoria komt onze ervaring in de foodsector goed van pas. We weten hoe we gasdicht en luchtdicht moeten bouwen. Het vereist een zeer nauwe samenwerking met een installateur om het juiste BSL (bio safety level) te bereiken. We werken bij dit project samen met nevenaannemers die hun sporen in de installatiewereld verdiend hebben: Wolter en Dross voor de W-techniek en Croon voor de E-techniek.

Plan van aanpak

In ons plan van aanpak hebben we ingezet op het bewaken en borgen van de kwaliteit tijdens de uitvoering, de veiligheid op de bouwplaats en de overlegstructuur. Tevens zijn er voorstellen gedaan om tijd en geld te besparen. Daarbij ging het onder meer over het type kozijnen en de manier om de fundering uit te voeren. Om optimaal te kunnen afstemmen met onze bouwpartners werken we het project in 3D uit en managen het project met interfacemanagement. Er wordt door meerdere partijen gezamenlijk in één 3D-model gewerkt, het zogenaamde BIM-model. Clashes kunnen daardoor worden voorkomen.

Fasering

De fundering wordt in drie delen gestort; het oppervlak (ca. 1500 m2) is te groot om het in één keer te doen. De bekisting die we in de eerste fase gebruiken, kunnen we in de volgende fases hergebruiken. Door die fasering kan de installateur alvast beginnen met zijn aandeel in de werkzaamheden. Zo houden we de voortgang er goed in.

Kruipruimte
We creëren een kruipruimte van circa een meter hoog, daarop komt een kanaalplaatvloer die wordt voorzien van een druklaag. Dit is een extra laag bestaande uit een wapeningsnet en zes centimeter beton, die zorgt voor extra draagkracht van de vloer en die er een geheel van maakt.

Werkvolgorde

Het gebouw gaat nu de hoogte in; de staalconstructie van de eerste verdieping staat en de eerste verdiepingsvloer ligt. Het is in deze bouwfase een kwestie van stapelen van staal en vloeren. Bij de toegepaste hoedliggers is vooral de volgorde van vloeren leggen belangrijk om te voorkomen dat het staal vervormt. Op de begane grond hebben we daarnaast een vijftal betonnen stabiliteitswanden geplaatst. Op alle vloeren komt wapening met een druklaag. Deze druklagen zijn nodig om een stijf geheel van de constructie te maken.