Wijkvernieuwing Schieringen,
Leeuwarden

Elkien
Leeuwarden
Gereed
2015-2017

Ketensamenwerking

We zaten als vof vroeg in het traject aan tafel, waren betrokken bij de architectenselectie en hadden inbreng in het ontwerp. TWA architecten ontwierp de 58 grondgebonden woningen inclusief aankleding kavel. VNL architecten ontwierp beide flats in BIM 3D. Wij organiseren sloop, vergunningentraject voor nieuwbouw, grondsanering, engineering, bouw en infrastructuur.

Deze ketensamenwerking levert veel voordelen op. Er is een uitstekende overlegstructuur met alle partijen. We werken met de boeken open en zorgen voor inzicht, ook in de financiën. Een manier van werken die ons bijzonder goed bevalt. Je houdt vinger aan de pols wat betreft het budget en kunt in de planning rekening houden met elkaar. Elkien maakt gebruik van onze knowhow en ervaring, waardoor we op de meest efficiënte manier kunnen werken. En we doen er ook nog graag een schepje bovenop, bijvoorbeeld met energiezuinig bouwen.

Energiezuinig

De flats en woningen hebben een epc van 0,0 waar 0,4 was gevraagd. Warmtepompen en zonnepanelen in de appartementen maken daar een gasaansluiting overbodig. De woningen worden voorzien van zonnepanelen. Ze hebben een hoogwaardige schil (Rc 7).

De flatappartementen worden gasloos gebouwd; de energie komt van aardwarmte (warmtebronnen) en zonnepanelen. Ook deze keuze hebben we in overleg met elkaar ingepast, met input van P. de Vries als installateur. Er komen 25 bronnen van 150 meter diep. ’s Winters zorgt dit systeem voor verwarming, ’s zomers voor koeling.

Planning en afstemming

De planning en afstemming zijn cruciaal, mede omdat bewoners van te slopen woningen steeds onderdak gebracht moeten worden. Er zijn meerdere informatieavonden geweest. Samen met Van der Wiel uit Drachten maakten we een infrastructuurplan om de wijk bereikbaar te houden. O.a. door noodbestrating aan te leggen. Nutsbedrijven grepen de wijkvernieuwing aan om nieuwe kabels en leidingen te leggen.

Prefab en tunnelbouw

Mede door de materiaalkeuze verloopt het bouwproces vlot. De kwaliteitsbewaking is erg efficiënt door het gebruik van ED-controls. Daarbij wordt met behulp van tablets of smartphones inzichtelijk gemaakt wat er nog moet gebeuren. Het systeem biedt een goede manier van communicatie tussen alle partners. Eventuele actiepunten – foto en/of tekst – worden direct uitgezet bij de juiste personen.

Voor de woningen is na het heiwerk een prefab fundering gelegd met daarop een betonskelet met een prefab kap. De kozijnen worden kant-en-klaar afgedicht afgeleverd en gemonteerd. De gevels worden gemetseld.

Bij de flats passen we tunnelbouw toe, we kunnen twee woningen per dag storten. Dit systeem wordt in Noord-Nederland niet vaak gebruikt; het loont vooral bij grotere projecten, zoals de flat van 11 verdiepingen.

Resultaatgericht samenwerken

We werken op basis van RGS, resultaatgericht samenwerken. We leveren met elkaar een prestatie en zitten met elkaar om tafel om de beste oplossingen te vinden. RGS maakt het beter mogelijk om gaande het project bij te sturen. Zo vonden wij dat het glazen trappenhuis met de zon erop wel erg snel zou opwarmen. Omdat er achter de trappen een doorgaande schacht naar een grote vide komt, wordt deze glaspui straks moeilijk bereikbaar. We stelden daarom voor om nú voor zonwerend glas te kiezen. Dat is wellicht een wat duurdere oplossing, maar levert wel een aanzienlijke verbetering voor het klimaat en het comfort. Het glas later vervangen zou een dure en omslachtige oplossing zijn. We hebben dit met onze ketenpartners besproken, en konden meteen de beslissing nemen om inderdaad zonwerend glas te plaatsen. RGS is een prettige, open manier van samenwerken, die alleen mogelijk is op basis van vertrouwen.

Verhuisbewegingen

Meerdere bewoners van de te slopen woningen verhuizen naar een tijdelijk adres, in afwachting van het gereedkomen van hun nieuwe woonruimte. Er zijn dus heel veel verhuisbewegingen. Met elkaar zijn we nu bezig met het plannen van de verhuizingen voor de derde fase. De meeste mensen kunnen vanuit de oude woning direct naar een van de nieuwe appartementen, voor een paar bewoners zoeken we tijdelijk ander onderdak. Wij ontzorgen de mensen bij hun verhuizing. De tijdelijke woonoplossing vonden we in een leegstaande flat van Elkien. Deze woningen gaan we opknappen en bewoonbaar maken.