Ausnutria,
Ommen

Ausnutria
Ommen

Big bag
In Ommen is de eerste stap de bouw van een big-bag-installatie voor het verpakken van melkpoeder in grote zakken. Zo kan het hermetisch afgesloten vervoerd worden naar andere locaties om ingeblikt te worden. Wij maakten de ruimte geschikt voor de installatie van deze machine, zowel bouwkundig als wat betreft de hygiëne-eisen. Vanwege het werken met poeders waren ook de ATEX-regels ter voorkoming van stofexplosies van toepassing.

Logistiek
De werkzaamheden omvatten onder meer het verwijderen van de oude vloer en tegelwanden. En de vervanging hiervan door vloer- en wandafwerking die voldoet aan COKZ- en HACCP-eisen. Ook plaatsten we een nieuwe dakopbouw om hoogte te creëren voor de vulmachine. Tijdens dit alles bleef de fabriek gewoon in productie. Dat – en het feit dat de fabriek midden in een woonwijk ligt – maakte het project tot een logistiek ingewikkelde operatie, die hoge eisen stelde aan het interfacemanagement met alle betrokkenen. Vanwege de logistiek is bij dit project gekozen om de dakopbouw als prefab elders op te bouwen. De opbouw is in een hijsactie op het dak geplaatst. Zo konden we overlast voor de fabriekslogistiek zoveel mogelijk beperken.

Logistieke puzzel
Er was geen ruimte om een bouwkraan of -lift op het fabrieksterrein te zetten. Bovendien moest de toegangsweg vrij blijven voor de melkaanvoer en het transport van melkpoeder. We hebben onze aan- en afvoer daarom verzorgd met mobiele hoogwerkers en verreikers, die snel aan de kant konden als er vrachtwagens aankwamen. Op het fabrieksterrein was ook geen ruimte voor een eigen ketenpark. We konden het zo organiseren dat ons bouwpersoneel gebruik kon maken van de kantine- en toiletfaciliteiten van Ausnutria. Daarbij zorgden we er uiteraard voor dat zij niet door de productieruimtes hoefden.

Veiligheid en hygiëne
Bouwen in een going on concern-situatie in een (zuivel)fabriek die volgens strenge hygiëne-eisen werkt, vraagt om specifieke aandacht voor veiligheid en hygiëne. In samenspraak met de veiligheidskundige van Ausnutria zorgden we ervoor dat bouwzones en productieruimtes strikt van elkaar gescheiden werden, onder meer met hermetisch afgesloten stofschotten.