Kunststofsorteerinstallatie,
Heerenveen

Omrin
Heerenveen
Gereed
2017-2018

KSI

Voor de KSI bouwen we drie hallen. Vanuit de ontvangsthal gaat het te recyclen materiaal via banden naar de sorteerinstallatie in de volgende hal, de machinehal. Opslag van het verwerkte materiaal gebeurt in de laatste hal. Vervolgens wordt het materiaal afgevoerd om te worden verwerkt als ‘nieuwe’ grondstof voor kunststofproducten.

Interfacemanagement

Jorritsma Bouw deed zelf de engineering voor dit project. Er gingen drieduizend boorpalen met een gemiddelde lengte van achttien meter – samen goed voor circa 44 kilometer – de (veen)grond in om de extreme belasting door binnenrijdende vrachtwagens en shovels op te kunnen vangen. De betonvloer is vervolgens in de buitenlucht gestort en gevlinderd. Op de vloeren hebben we een staalconstructie geplaatst, met een kanaalplaatverdiepingsvloer. Het gebouw is voorzien van dak- en gevelbeplating.

We houden met onze werkzaamheden rekening met de raakvlakken bij de procesinstallatie, en omgekeerd houden de installatiebouwers rekening met onze werkzaamheden. Zij hadden in één hal bijvoorbeeld meer ruimte nodig voor hun machinerie; wij hebben daarvoor een werkplaatsruimte verplaatst. Om alles in goede banen te leiden vindt driewekelijks een interfacemeeting plaats waar we informatie uitwisselen met de Duitse installatiebouwer Stadler Anlagenbau GmbH. Ook een vertegenwoordiger van de opdrachtgever is hierbij aanwezig; waar nodig geeft de projectleider van Engie (gebouwgebonden installatie) of Pieters (constructeur) een toelichting. Door te werken in een 3D-model kunnen we de kans op verrassingen tijdens de bouw aanzienlijk verminderen.

Sprinkler

Jorritsma Bouw is als hoofdaannemer tevens verantwoordelijk voor de aanleg van de sprinklerinstallatie. Het hele gebouw, inclusief alle bordessen en transportbanden van breder dan een 1,20 meter, wordt voorzien van sprinklers. Wij werken daarbij in en onder de reeds aangebrachte machineonderdelen van Stadler Anlage Bau, zorgvuldige communicatie en afstemming zijn een múst. Voor dit sprinklersysteem moet 1200 kuub water op het terrein kunnen worden opgevangen. Daarvoor voorzien we de betonvloer van een waterkering en een vloeistofdichte asfaltlaag. Dit voorkomt tevens dat verontreiniging afkomstig uit het afval de grond in gaat. De asfaltlaag moet in één keer – zonder stoppen – worden aangebracht. Het is dus noodzakelijk de transportplanning van onszelf en Stadler hierop af te stemmen.

De vooroplevering van de machinehal waarin de installatie komt, heeft plaatsgehad. Stadler zal in zestien weken tijd de machines installeren. Wij hebben ervoor gezorgd dat de vrachtauto’s van de installatiebouwer zonder oponthoud naar binnen kunnen rijden; onze eigen werkzaamheden plannen we om deze transporten heen.

3D ontwerp

Samen met Engie – installateur – en Stadler zijn we aan de slag gegaan om de voorlopige ontwerpen verder uit te werken en te optimaliseren. Door een goede samenwerking kregen onze partners alle ruimte om hun aandeel te leveren. Het resultaat hiervan was een definitief ontwerp met onder andere meer ruimte in het budget, planning en aanpak.

Communicatie en planning
We leiden dit complexe bouwproject in goede banen op basis van raakvlakkenmanagement, waarmee we de kans op risico’s aanzienlijk verkleinen. Binnen dit project communiceren we met veel verschillende partijen en werken we met harde deadlines. Om een goede fasering en afstemming in de samenwerking te realiseren werken we met een strak gegevensbehoefteschema.

"Jorritsma had zich duidelijk verdiept in de materie"

In de kunststofsorteerinstallatie (KSI) van Omrin wordt afval tot 95% zuiver geautomatiseerd gesorteerd; een aantal medewerkers haalt door optische waarneming handmatig de laatste ongerechtigheden weg. Na sortering dient het kunststofafval als grondstof voor nieuwe producten. De bedrijfsleider van KSI, Foppe-Jan de Meer, begon zijn nieuwe baan toen de eerste heipaal de grond in ging. Tijdens de bouw hield hij zich vooral bezig met de praktische details.

3D-model
Het gebouw is in 3D ontworpen. Als gebruiker van het gebouw ziet De Meer de voordelen daarvan: ‘Je ziet de ruimtes zoals ze zijn, hoe deuren draaien, of de vluchtroutes kloppen. Informatie die ook voor de brandweer nodig is, maar dankzij het model konden we aantonen dat het vluchtplan goed was.’ Ook Stadler, verantwoordelijk voor de procesinstallatie, had alles in 3D. Zo kon de machinerie worden ingepast in het model van het gebouw. ‘Als er conflicten waren, dan konden we die oplossen in het 3D-model.’

Praktisch en haalbaar
In het oorspronkelijke ontwerp bestond het risico dat er afval tussen de keerwand en de muur zou vallen. ‘Jorritsma Bouw bedacht een praktische en haalbare oplossing. Door rondom houten beplating tegen de keerwand te maken, valt het afval nu keurig terug in de bunker en komt het niet in deze loze ruimte.’ Ook is in gezamenlijkheid besloten om een wand tussen de machinehal en de aan- en afvoerhal toch te plaatsen; deze was er bij een revisie van het ontwerp uitgehaald. ‘Deze muur beperkt het lawaai van de machines en houdt tocht en kou buiten, wat voor onze medewerkers prettiger is. Bovendien heeft hij een positief effect op de geuremissie, want hij zorgt voor een goede luchthuishouding. Die is nodig voor de afzuiging in de machinehal, die op onderdruk staat.’

Extra bunker
De plannen voor de bedrijfsvoering moesten in het nieuwe gebouw goed kunnen worden ingevoerd. ‘We hebben één extra bunker voor gesorteerde materialen nu al laten plaatsen; vanwege de omvang had dat de voorkeur boven achteraf plaatsen. Voorlopig gebruiken we hem voor maandelijkse controles vanuit de overheid. Daarbij worden twaalf balen gesorteerd afval losgeknipt en worden er monsters genomen. Eigenlijk zouden die balen (3,5 ton kunststof) weer helemaal opnieuw het proces in moeten. Nu schuiven we het goedgekeurde afval in de extra bunker en kan er weer een baal van worden gemaakt. Dat scheelt ons maandelijks een halve dag productie. De reservebunker hebben we laten aanpassen, zodat het afval er met een heftruck ingevoerd kan worden. Dit hebben we mede kunnen bedenken omdat we het 3D-model hebben getoetst aan de bedrijfsvoering die we voor ogen hadden.’

Kennis van zaken
De samenwerking tussen Jorritsma Bouw en Stadler vergde veel afstemming. ‘Qua planning liep alles op schema. Elke dinsdag waren er interfacemeetings met het hele team. Er waren korte lijnen, zoals ook was afgesproken. Het helpt dat de mensen van Jorritsma Bouw kennis van zaken hebben. Ze bouwden niet alleen een doos waar iets in komt, maar ze hadden zich duidelijk verdiept in wat er bij deze sorteerinstallatie komt kijken.’ De Meer vond het mooi om te zien hoe trots iedereen was op zijn werk. ‘Er was een wij-gevoel, bij alle partijen. Het ging open en eerlijk. Er waren geen verrassingen, dat vind ik een heel sterk punt.’

Omdat het weer tegenzat, moest er op zaterdag beton worden gestort dat op zondag is gevlinderd. ‘Die vloer móest erin, want Stadler kwam met de installatie. Jorritsma Bouw heeft dat prima opgelost, onder meer door speciaal superbeton te gebruiken dat sneller uithardt. Machines konden daar meteen overheen.’

De bedrijfsleider is tevreden met het resultaat, en zeker met de bouwsnelheid. Als rapportcijfer geeft hij een 8. ‘Waarom niet hoger? We zijn ook Fries, hè? Onze verwachtingen waren hoog, en daar is aan voldaan.’