Rejectvergassingsinstallatie
Eska, Hoogezand

Eska
Hoogezand
Gereed
2015-2016

Fundering

Er is voor gekozen om de betonnen fundering aardbevingsbestendig te leggen. We kunnen dat bewerkstelligen door extra palen te heien. Deze hebben bovendien een grotere diameter (50 cm) en meer lengte dan gebruikelijk. Vervolgens brengen we een bunker aan en trekken we een staalconstructie op met dak- en wandbeplating. Het gebouw wordt voorzien van geluidsisolatie.

Staalconstructie

We bouwen de staalconstructie in vier fases op. Daardoor kunnen de installaties van de installateur Leroux en Lotz Technologies ook gelijk geplaatst worden. Het plaatsen en installeren van een ketel van 70 ton vergt vakkennis, flexibel inspelen op situaties en vooruitkijken middels engineering. Op zes verschillende niveaus zijn er speciale roostervloeren in de staalconstructie aangebracht voor de bediening en het onderhoud van de installaties. Het gebouw wordt 17 meter hoog.

Leidingbrug

Vanaf de bestaande rejectbunker bouwen we een leidingbrug naar de nieuwe vuilverbrandingsinstallatie. Onder deze brug loopt een aantal leidingen, waaronder een stoom- en een gasleiding. Op de brug komt een transportband waarmee de rejects worden vervoerd van de fabriek naar de verbrandingsoven. Daar worden ze verbrand; de stoom die hierbij ontstaat wordt weer gebruikt in de eigen fabriek; een en ander levert ESKA een besparing op van achttien miljoen kubieke meter gas per jaar. De leidingbrug is ca. zestig meter lang en ligt op zeven meter hoogte. Daarvoor zijn om vijftien meter heipalen de grond ingebracht en is een betonnen fundatie aangebracht. Daarop komen twee stalen kolommen. Horizontaal liggen van kolom naar kolom stalen balken en de verdere staalconstructie.

Binnenwanden

In de fabriek zelf hebben we in de MCC-ruimte (motor control centre), traforuimte  en controlekamer, van waaruit de fabriek wordt aangestuurd, binnenwanden van kalkzandsteen geplaatst. Daarnaast hebben we een computervloer aangebracht. Dit is een verhoogde vloer waaronder kabels & leidingen worden gelegd. Op het gebouw komt een demontabel dakluik. Wanneer onderhoud moet worden gepleegd aan de installatie, kan dit luik er met behulp van een hijsvoorziening worden uitgehesen.