Fabriek CSK Food Enrichment,
Leeuwarden

CSK Food Enrichment
Leeuwarden
Gereed
2011-2012

Verdubbeling

De bouw is in ketensamenwerking gerealiseerd. Een sterk samenwerkingsverband, bestaande uit Jorritsma Bouw, CSK, advies- en ingenieursbureau Het4Kant en architect Bert van der Ploeg. De fabriek staat naast de bestaande productielocatie en heeft een productiecapaciteit die twee keer zo hoog is. Op 13 juli 2011 ging de eerste paal op feestelijke wijze de grond in. De oplevering was in december 2012.

Ervaring met hygienic design

Omdat CSK zeer dringend behoefte had aan uitbreiding koos CSK voor ketensamenwerking. Het structuurplan – met een open bestek – van Het4Kant vormde de basis van de aanbesteding. Jorritsma Bouw kwam als meest transparante, daadkrachtige en flexibele partij uit de aannemersselectie. Ervaring op het gebied van prefab beton en hygienic design, oplossingsgericht werken en overtuigingskracht gaven de doorslag.

Onze eigen afdeling Engineering & Uitvoering werkte het structuurplan uit. Om een dermate functionele fabriek te bouwen was een goede samenwerking onontbeerlijk. Er is resultaatgericht gewerkt, de faalkosten zijn tot een minimum gereduceerd, er is gedacht in kansen. Waarbij de beste kwaliteit, de laagste kosten en de kortste tijd leidend waren.

Pragmatische duurzaamheidsoplossingen

Op een pragmatische manier hebben we gekeken naar duurzame oplossingen voor de nieuwbouw. Het idee was dat zonnepanelen nog niet voldoende rendeerden om ze meteen te plaatsen. De dakconstructie is echter wel zodanig dat er zonnepanelen op kunnen worden gemonteerd. De fabriek is voorzien van uitstekende isolatie. De warmte die vrijkomt wordt hergebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de regeneratie van wisselaars. De nieuwe fabriek is een hoogstandje van procestechniek. Cofely heeft daarvoor samen met de opdrachtgever een innovatief hybride systeem ontwikkeld. Tijdens het productieproces moet 100% steriel worden gewerkt. Wij konden wederom onze kennis en ervaring met het bouwen voor de zuivelindustrie volop inzetten