Royal A-Ware
Grutte Pier,
Heerenveen

Royal A-Ware
Heerenveen
Gereed
2017-2020

Bouwen voor de zuivelindustrie

Als ervaren bouwer voor de zuivelindustrie weten we wat er komt kijken op het gebied van hygiëne-eisen. Ook bij dit Engineer & Build (UAV-GC) project zijn materiaalkeuzes, constructies, coatings et cetera zeer bepalend voor de kwaliteit van het werk. Wij verzorgen daarom als contracthouder alle voorbereidende én uitvoerende werkzaamheden en worden hierin ondersteund door Het4Kant en Pieters Bouwtechniek. We doen dat in nauwe samenwerking met specialisten van A-ware, voor het civiel ontwerp en de constructies. We hebben al in een vroeg stadium meegedacht en delen onze kennis en ervaring. Dat leidt tot efficiëntere ontwerpen en reductie van stichtings- en uiteindelijke gebruikerskosten.

Procesinstallaties

Als aannemer staan wij ten dienste van de procesinstallatie en haar specificaties. We houden het ontwerp flexibel zodat Royal A-ware de laatste ontwikkelingen op het gebied van zuivelbereidingsmachines, voedings- en sturing installaties kan volgen. Tegelijk is het onze verantwoordelijkheid om de fabriek als geheel op tijd op te leveren. Wij werken daarom op basis van interfacemanagement met de opdrachtgever en diens leveranciers, zodat er enerzijds zo lang mogelijk keuzevrijheid blijft en we anderzijds de vastgelegde milestones kunnen halen.

Systems engineering

Bij dit project zetten we ook systems engineering in. Dit is een geïntegreerde proces- en administratie-ondersteunende tool die complexe raakvlakken (interfaces) inzichtelijk maakt voor de opdrachtgever. In de digitale omgeving worden in BIM alle wensen en eisen vanuit de programma’s van eisen opgeslagen en gekoppeld aan de verschillende gebouwdelen. Gedurende het hele proces kan er inzichtelijk gestuurd worden op de behoefte van de opdrachtgever en gebruiker. Deze werkmethode voorkomt miscommunicatie en zorgt voor samenhang tussen programma van eisen, verwachtingen en uitvoering. In dit kader hebben we het project opgedeeld in vier bouwstromen: onderdelen als de melkontvangst (RMO), voorfabriek en kaasmakerij, waar de montage en commissioning van de procesinstallaties het langst duren, leveren we eerder op dan bijvoorbeeld de expeditie, waar nauwelijks machines nodig zijn.

Lean

Bij Jorritsma Bouw werken we met een geïntegreerde werkmethodiek. Lean bouwen voor de zuivelindustrie is daar een onderdeel van. Óok bij Grutte Pier zetten we in op integrale (lean) samenwerking tussen alle betrokken partijen. Procesinstallatie, ontwerp, materialisatie en bouwsysteem vallen dan op z’n plek.

De lean-methode is een vorm van werken die veel voordelen biedt voor onze opdrachtgever. We richten onze werkprocessen zodanig in dat we bouwprojecten met zo weinig mogelijk verkwisting kunnen realiseren. Daar hoort onder andere bij dat we met onze co-makers alle bouwactiviteiten zorgvuldig afstemmen en dat er regelmatig planningsoverleg plaatsvindt.

Financieel gestuurd ontwerpen

Royal A-ware heeft op basis van kengetallen het maximale budget voor de Engineering & Buildopdracht bepaald. Het is aan Jorritsma Bouw om binnen de gestelde kaders en binnen dat budget een zo hoog mogelijke kwaliteit te bereiken. Daarbij gelden uiteraard ook eisen op gebied van bouw- en voedselveiligheid. Dit financieel gestuurd ontwerpen is een specialisme van Jorritsma Bouw. Het is een interactief proces waarvoor kennis van zaken, vertrouwen en transparantie noodzakelijk zijn.

Materialisering voor een zuivelfabriek

Aan een zuivelfabriek worden hoge eisen gesteld qua hygiëne. Bij low-care, medium-care en high-care zones horen specifieke eisen. Wij hebben de kennis in huis om daarbij de juiste materialen te kiezen, zoals speciale keramische zeskantige vloertegels en sandwich-wandpanelen met foodsafe-coating. Voor de bouwkundige schil kiezen we voor bewezen materialen als (prefab) beton, staalconstructies en beplating.

Greenfield

De nieuwe dairyfabriek is een groot project: op het hoogtepunt zullen wel 300 mensen op de bouwplaats rondlopen. Dat vraagt om uitgebreide veiligheidsmaatregelen, ook omdat de bestaande zuivelfabriek gewoon doordraait. Onze eigen veiligheidskundige op locatie staat in nauw contact met de veiligheidscoördinator van A-ware over zaken als afzettingen en toegangscontrole. Daarnaast voeren we siteoverleg en zorgen we ervoor dat de logistiek van de bestaande fabriek van A-ware niet gehinderd wordt. Zodat de aanvoer van bouwmaterialen de aan- en afvoer van de zuivelproducten elkaar niet in de weg zitten.

Elke situatie is uniek

De fabriek van Royal A-ware is een grote ruimte waar op veel plaatsen onderhoud nodig kan zijn. Elke situatie is uniek, daarom maken we voor elke situatie een passend plan. Hiermee denken we ook in optimalisaties: omdat er veel containers worden gereden in de fabriek, beschadigt een muur snel. Een keus is om de wand steeds opnieuw te herstellen, maar een andere optie is om de muur te beschermen door er een plaat voor te plaatsen. Een passend plan is ook noodzakelijk voor bijzondere situaties: denk hierbij aan onderhoud op een plek waar veel mensen werken of aan mogelijk explosiegevaar. Met een gerichte aanpak kan de veiligheid worden gewaarborgd.

Altijd in overleg
Wij zijn ten dienste van de fabriek en verstoren het fabrieksproces op geen enkele manier. We houden hier goed rekening mee wanneer we ruimte nodig hebben om onze werkzaamheden uit te voeren. Werkruimtes creëren we altijd in overleg met Royal A-ware. Vanwege het foodsafe werken sluiten we steigerwerk hermetisch af met zeil. Daarnaast wordt er gezorgd voor werkvergunningen. Vervoer en materieel wordt van tevoren zorgvuldig afgestemd en gecontroleerd. We werken uitsluitend in veilige en afgesloten werkzones.