Tankenpark Royal Smilde,
Heerenveen

Royal Smilde Foods
Heerenveen
Gereed
2016

Flexibel vakmanschap

De fabriek blijft tijdens de bouw in productie. Een ander bijzonder is aspect is dat de bouwplaats naast een treinspoor ligt. We dachten daarom ook mee in de risico-inventarisatie, waarbij we mogelijke problemen blootlegden en oplossingen boden. Er wordt een aparte planning gemaakt en afgestemd met de productieafdeling van Smilde Foods, om ervoor te zorgen dat we hun productieproces niet verstoren. Dit vraagt grote flexibiliteit en vakmanschap.

Onderwaterbeton

Voor het tankenlokaal is de bouwkuip voor de fundering uitgegraven. Geen alledaagse klus, want na de ontgraving onder water kwamen er duikers aan te pas om de damwand en de palen schoon te spuiten, de bodem uit te vlakken en het slib af te zuigen. We passen onderwaterbeton toe omdat er trillingvrij moet worden gewerkt. Dit om te voorkomen dat de stabiliteit van de grond en de grondwaterstand worden verstoord, wat nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de nabijgelegen spoorlijn.

Trillingvrij
De stalen palen met groutinjectie zijn klaar en op hoogte. Daaraan zijn schotels gelast. De stalen mantels zijn eraf gesneden, zodat er een kolom grout met wapening is overgebleven. Die wapening is blootgekapt en opgeborgen in de constructieve vloer. Hierdoor ontstaat een trillingvrij geheel, noodzakelijk vanwege de eerder genoemde spoorlijn.

Opwaartse en tegendruk

Na de voorbereiding is het onderwaterbeton gestort. Na ongeveer een week is de aanvangssterkte groot genoeg om tegendruk te geven aan de opwaartse kracht van het grondwater en de tegenkracht van de damwand. Dan kunnen we de bouwkuip leegpompen. Vervolgens brengen we de palen op lengte van de constructieve vloer die eroverheen komt. De laag tussen het onderwaterbeton en de constructieve vloer wordt opgevuld met zand. Daarop komt een werkvloer met daarop wapening, en dan kan de vloer worden afgestort.

Teamwork
Het storten van onderwaterbeton is op zich niet ingewikkeld. Maar de damwand en paalkoppen moeten goed schoon gemaakt worden. Omdat dat onder water gebeurt, ziet de duiker niet wat hij doet; alles moet op het gevoel. Dit geldt tevens voor de machinist bij de ontgraving. Hij wordt bijgestaan door grondwerkers, die hem gerichte aanwijzingen geven.

Na het storten van de vloer volgen de natte betonwanden. De begane vloer ligt ongeveer één meter boven peil, komt dus boven de damwand uit. We gebruiken daarvoor een DOKA-systeembekisting die we in één keer rondom plaatsen. Uiteindelijk brengen we de wapening aan en kan de kist worden gesloten. Omdat de wanden vijf meter hoog zijn, wordt deze in lagen gestort, maar wel achterelkaar door. De pomp maakt als het ware steeds een rondje.