Upgrade fabriek
Ausnutria,
Kampen

Ausnutria
Kampen

Volledig ontzorgd

Door onze uitgebreide kennis op gebied van zuivel en food konden wij Ausnutria volledig ontzorgen. In plaats van eerst zelf een plan uit te werken, hoefde het bedrijf alleen de eindwensen bij ons neer te leggen, in dit geval de standaarden voor voedselveiligheid van de Europese Unie, Rusland, het Midden-Oosten, China en de Verenigde Staten.

Daarbij hoorde ook de bouw van een extern trappenhuis. Verder bouwden we een nieuwe werkplaats voor de technische dienst en verzorgden we de aanleg van de fundering voor nieuwe opslagtanks tussen twee gebouwdelen in. Ook hebben we een nieuwe MCC-ruimte (MCC = Motor Control Center) op het dak van een verbindingsgang tussen twee productieruimtes ontwikkeld en uitgewerkt. Deze ruimte wordt binnenkort gebouwd.

Stempelplan

Binnen onze scope hoorde niet alleen het bouwen zelf, maar coördineerden we ook alle bijkomende werkzaamheden, zoals het slopen van de oude productieruimte en het afvoeren van het afval. Een grote uitdaging op dit gebied was het verwijderen van een oud vakwerkspant, om dit te vervangen door een enorme stalen balk van twaalf meter lang.

In de tussentijd moest niet alleen het dak tijdelijk worden opgevangen, maar ook een niet-zelfdragende betonbalk die op het spant rustte. Samen met onze partners ontwikkelden we een stempelplan en een sloop- en hijsmethodiek, waarna we op één zaterdag de hele vervangingsoperatie uitvoerden. Hieraan kwam onder meer een grote bouwkraan te pas, die twee kleinere kranen door het dak de fabriek in tilde. Deze zogenoemde Hoeflons namen de stalen balk over zodra die door de grote kraan naar binnen werd gehesen. Een spectaculaire klus die alleen soepel kon verlopen dankzij optimale communicatie in het voortraject!

Going on concern

Tijdens het werk draaide de productie gewoon door. We hadden dus rekening te houden met de aanvoer van melk en de afvoer van poederproducten, maar ook met de hygiëneprotocollen die de fabriek hanteert. Zoals we gewend zijn bij dergelijke going on concern-situaties verzorgden wij de afstemming met de (veiligheids)functionarissen van de fabriek, zodat de bouw- én de fabriekswerkzaamheden goed naast elkaar konden plaatsvinden. Dit garandeerden we onder meer door bepaalde zones af te schermen met hermetisch afgesloten stofschermen. Ook verzorgden we een tijdelijke kleedruimte voor de fabrieksmedewerkers in units, inclusief een gang naar hun werkruimtes.

Overlastbeperking

De melkpoederfabriek in Kampen ligt ingesloten tussen de IJssel en een woonwijk. We hadden enerzijds te maken met restricties vanuit het waterschap – we mochten bijvoorbeeld geen kraan plaatsen op de kade. Anderzijds was het onze zorg dat de omwonenden zo min mogelijk overlast van onze werkzaamheden zouden ondervinden. Dit laatste hebben we onder meer opgelost door voor acht uur ’s ochtends geen transport- en kraanbewegingen uit te voeren. Onze medewerkers parkeerden buiten de wijk en gingen vervolgens met een pendelbusje naar de fabriek.