30 appartementen
Sonnet en Kwatrijn, Assen

Integraal proces

We werken in een vloeiend integraal proces, ondersteund door BIM en nCalc. Proces, budget, techniek en kwaliteit zijn hierin verenigd. Er is sprake van een volledige integratie van het voorbereidingsproces in de uitvoeringsfase. Het 3D BIM-model is daarbij gekoppeld aan de calculatiemodule. Met deze transparante manier van werken tussen Vazet als opdrachtgever en Jorritsma Bouw als bouwer worden faalkosten en dubbelwerk geminimaliseerd. In deze samenwerkingsvorm komt onze expertise als bouwer het beste tot zijn recht. We denken mee in het voortraject, optimaliseren en sturen op vraagstelling.

Maatschappelijk
omgevingsmanagement

Daarnaast dragen wij zorg voor een nauwgezette projectvoorbereiding en -realisatie, waarbij het geheel past binnen het budget en de kwaliteitseisen. We werken samen om zo het beste resultaat te bereiken. Middels maatschappelijk omgevingsmanagement doen we er alles aan om de omwonenden zoveel mogelijk te ontzien en de overlast tot een minimum te beperken. We informeren de omgeving onder meer over onze transportplanning en uitvoeringsplanning.