48 zorgappartementen,
Sneek

Philadelphia
Marsdiep, Sneek
Gereed
2016-2017

Efficiënt gebouwd

We hebben hierbij op onderdelen meegedacht om binnen het budget te blijven. Omdat de bestaande gebouwen volgens de oorspronkelijke plannen in functie zouden moeten blijven, wilde men in twee fases bouwen. Samen hebben we besloten om het in één fase te doen, en de bewoners tijdelijk elders huisvesting aan te bieden. We hebben daardoor een kortere en efficiëntere bouwtijd een bezuiniging kunnen doorvoeren. Voordeel voor Philadelphia is bovendien dat de organisatie sneller een compleet gebouw heeft en er minder lang overlast is door bouwwerkzaamheden.

De dagbesteding van de cliënten met een verstandelijke beperking is ondergebracht in een gebouw vlakbij de bouwplaats. Daarom is in overleg gekozen voor boorpalen in plaats van heipalen. Zo kunnen we voorkomen dat de cliënten door lawaai en trillingen te veel prikkels krijgen en daardoor uit hun doen raken.

Optimalisatie energieconcept

We hebben verder geadviseerd om niet te kiezen voor een conventioneel systeem met gasgestookte ketels e.d. In plaats daarvan hebben we in overleg besloten tot een systeem met warmtepompen en zonnepanelen. Dit bleek aantrekkelijk om in te passen, omdat de zorggroep hiervoor subsidie kan aanvragen.

Ook wat betreft exploitatiekosten zal Philadelphia een stuk voordeliger uit zijn. In de komende periode pakken we eerst de tijdelijke huisvesting voor de bewoners aan. We vonden daarvoor een leegstaand bedrijfspand dat grotendeels passend bleek voor Philadelphia. Met enkele aanpassingen maken we het geschikt voor tijdelijk gebruik gedurende de bouw. Het sloopwerk van de bestaande bouw willen we voor de bouwvak afronden. Vlak daarna kunnen we dan beginnen met de nieuwbouw. We rekenen met een bouwtijd van ongeveer één jaar.

Duurzamer én voordeliger

Winst halen we ook door het betrekken van de juiste co-makers, waaronder installatiebureau ITTB. In overleg met hen konden we ook op installatietechnisch gebied een aantal voorstellen doen die voor de opdrachtgever prijstechnisch voordelig uitpakken en bovendien het milieu minder belasten. We kozen voor all electric. De kosten worden onder meer gedrukt omdat voor duurzame installaties diverse subsidies kunnen worden aangevraagd. Door hiervan gebruik te maken, kunnen we het aantal PV-panelen uitbreiden en een energiezuinige Ecolution warmtepomp plaatsen. Voor de collectieve gebieden in het gebouw passen we een luchtwarmtepomp toe. Voor Philadelphia levert deze combinatie van maatregelen een flinke besparing op in de exploitatie.

Boorpalen

Er zijn in tien dagen tijd 220 boorpalen van twintig meter lengte in het werk gestort. Daar was in totaal zo’n achthonderd kuub beton voor nodig. De samenstelling van de grond (klei en veen) maakte een stevige ondergrond voor de boorstelling noodzakelijk. Hiervoor hebben we dan ook een flink zandpakket aangebracht.

Fundering in drie fases
Voor de fundering hebben we een tempex bekisting gebruikt. De fundatie wordt in drie fasen gerealiseerd, die elk ca. een week in beslag nemen. Bij elke fase gaat het om zo’n honderd kuub beton dat met behulp van de ernaast geplaatste betonpomp in de bekisting wordt gebracht. Het beton verdichten we met een trilnaald en vlakken we ten slotte nog netjes af. Zodra de eerste fase van de fundering klaar is, kunnen we beginnen met het leggen van de geïsoleerde prefab vloeren. Deze worden in drie weken tijd met een kraan op de fundering gehesen. Waarna we met het opgaande werk kunnen starten.

Constructie in fases

We hebben de constructiefase opgedeeld en pakken de bouw seriematig aan. Als de kanaalplaatvloer in de ene vleugel gelegd is, gaan we naar de volgende en zo door. Op de eerste vloer brengen we dan een druklaag aan. Daarop lijmen we de kalkzandsteen muren. Voor de tweede verdieping is het een herhaling van zetten. De dakvloer bestaat uit een kanaalplaatvloer van VBI met een druklaag. Daar waar de vloeren zijn gelegd en beveiligd gaat eerst de installateur met het leidingwerk aan de slag alvorens wij verder gaan. Door de dikke bouwmuur is het een vrij stabiel geheel; wel hebben we steeds het lijmwerk afgeschoord tot de verdiepingsvloer was afgestort.

Buitenschillen en eerste steen
Nu we een deel op hoogte hebben, kunnen we ook beginnen met het aanbrengen van de buitenschillen. Daarvoor plaatsen we houtskeletelementen waarin we de kunststof kozijnen monteren. Daarna werken we de gevels af. Deze bestaan deels uit metselwerk en deels uit eternietbeplating. Op 13 december is er een feestelijk moment in verband met de legging van de eerste steen. Philadelphia heeft hiervoor onder meer de toekomstige bewoners en het personeel uitgenodigd. In de weken voor de kerst gaan we van start met de binnenafbouw.

Verder lezen?

Door heel Nederland biedt Philadelphia op ruim vijfhonderd locaties zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking. Zo ook op de locatie Marsdiep/Breewijd in Sneek, waar de oude paviljoens zijn vervangen door nieuwbouw met 48 zorgappartementen. De nieuwbouw wordt nog voor de bouwvak opgeleverd, een paar maanden eerder dan oorspronkelijk was gepland.