Ausnutria,
Heerenveen

Ausnutria Hyproca
Heerenveen
Gereed

Afbouwwerkzaamheden

Jorritsma Bouw heeft de complete afbouw van de gerealiseerde ruwbouw voor zijn rekening genomen. Omdat de fabriek tijdens de afbouw in tweeën is gedeeld met vier productielijnen verdeeld over de twee delen, hebben we een aantal grote aanpassingen moeten doorvoeren.

Afstemming

Bouwen voor een deels operationele fabriek vereist een integrale visie en aanpak. We hebben leveranciers daarom vroegtijdig betrokken in het ontwerpproces. We hebben meegedacht in de planning die is afgestemd op de productieafdeling van Ausnutria, om ervoor te zorgen dat hun productieproces niet wordt verstoord. Zo kwamen door het verschuiven van productielijnen en tussenwanden sparingen niet meer uit. Voor de nieuwe procesinstallatie maakten we sparingen en bijbehorende voorzieningen in de reeds aangebrachte vloeren, wanden en plafonds.

Tijdens de bouw was er dagelijks overleg om de raakvlakken van alle betrokken partijen inzichtelijk te maken. We werken hierin LEAN en maken dagplanningen zodat we goed kunnen inspelen op onvoorziene zaken en de productieplanning van de fabriek. Naast de bouw stond de logistiek van zowel opdrachtgever als van bouwpartijen dagelijks op de agenda om alle ‘bewegingen’ soepel te laten verlopen.

Hygiëne

Terwijl de eerste lijn al aan het proefdraaien was, waren we met de laatste handelingen bezig ten behoeve van de drie andere lijnen. Door het nemen van speciale voorzorgen hebben we bouwverkeer gescheiden van de productie. Dit is belangrijk omdat de hoogste hygiëne-eisen – COKZ en HACCP – van toepassing zijn.

Maar ook aanvullende hygiëneregels vanuit China spelen een grote rol. Sommige ruimtes hebben een andere invulling gekregen en zijn van hygiëneniveau ‘no care’ naar ‘high care’ gegaan. We realiseren hier aanpassingen zodat die ruimtes aan de strenge hygiëne-eisen voldoen.

Kantoor & container opslagplaats

We hebben de afbouw van de kantoren gerealiseerd. Er zijn binnenwanden, plafonds, binnendeuren en -kozijnen geplaatst en we zorgden voor de wandafwerking. De kleed- en wasruimtes voor zowel dames als heren hebben een wandafwerking die voldoen aan de COKZ- en HACCP-eisen.

Naast de fabriek heeft Jorritsma Bouw een containeropslagloods met tankenplaten gerealiseerd. Hierop staan een sprinklertank (14 m doorsnee, 8 m hoog) en twee stikstoftanks. Het geheel inclusief losplaats voor een stikstofvrachtwagen staat op een vloeistofdichte vloer en is middels leidingwerk in de grond verbonden met de fabriek.