Royal A-ware
Lytse Pier, Heerenveen

Royal A-Ware
Heerenveen
Gereed

Ervaren en transparante bouwpartner

A-ware vindt in Jorritsma Bouw een betrouwbare en transparante bouwpartner. Wij werken met hetzelfde team, en dat doet A-ware ook. Voor ons is deze opdracht als het ware een herhaling van zetten van het vorige project dat we voor A-ware/Fonterra realiseerden. Als ervaren bouwer voor de foodindustrie weten we wat er komt kijken op het gebied van hygiëne-eisen. Ook bij dit project zijn materiaalkeuzes, constructies, coatings et cetera zeer bepalend voor de kwaliteit van het werk.

Raakvlakken

Lytse Pier bouwen wij op basis van bestek en tekeningen. Samen met de ontwerpende partij – Het4kant – en A-Ware kijken we op onderdelen naar – vooral logistieke – optimalisaties. In dit nieuwe deel komt ook een procesinstallatie. Bij de bouw houden we dan ook rekening met de raakvlakken. Door een proactieve houding en door goed af te stemmen met Het 4kant en A-ware zorgen we voor een soepel verlopend bouwproces. Lytse Pier wordt een aanbouw tegen de huidige fabriek, in combinatie met een kleine voorfabriek die los staat van het hoofdgebouw en een uitbreiding van de RMO (rijdende melk ontvangst). Naast melk- en wei-opslag vindt van hieruit ook transport plaats naar de Fonterra-fabriek.

Strak plannen

We hebben te maken met oplopende levertijden van staalconstructies, beplating en andere bouwmaterialen. Door al tijdens de aanbestedingsperiode bindende afspraken te maken met onze ketenpartners kunnen we er echter voor zorgen dat materialen tijdig geleverd worden.

Daarnaast bouwen we in de – minst gunstige – winterperiode. Door op onderdelen in de planning te schuiven, door materialen op een andere manier toe te passen of door tijdelijke voorzieningen te treffen, kunnen we Koning Winter te slim af zijn. Bij het opzetten van de planning hebben we hier al rekening mee gehouden.

Bouwpas

De veiligheid op de bouwplaats speelt een belangrijke rol. Daarom breiden we ons team uit met een veiligheidskundige. Daarnaast is er een toegangscontrole en maken we bij dit project gebruik van de Bouwpas. De Bouwpas is een slimme oplossing waarmee onderaannemers en arbeidskrachten zich vooraf online kunnen aanmelden voor de bouwplaats. Het systeem zorgt ervoor dat alle relevante gegevens van bouwplaatsmedewerkers altijd beschikbaar zijn bij interne en externe controles. Zo hebben zowel controlerende instanties als onze uitvoerder in één oogopslag zicht op wie er op de bouwplaats is en wat de onderlinge relaties in de keten zijn. Gegevens worden gestructureerd en veilig opgeslagen. Overigens hebben wij bewust gekozen voor een eigen ingang van de bouwplaats, zodat wij geen rekening hoeven te houden met aan- en afrijdende tankauto’s.