Ultrafiltratiefabriek,
Heerenveen

AusNutria
Heerenveen

In de ultrafiltratiefabriek realiseren we een aantal ‘natte ruimtes’. Hier bestaat een groter risico op een hogere luchtvochtigheid. In deze ruimtes kan Ausnutria starten met de productie: het filteren van eiwitten uit geitenwei. Tegelijkertijd met de bouw van de ultrafiltratiefabriek bouwen we ook aan de nieuwe blikfabriek in Heerenveen. Dat doen we terwijl de werkzaamheden van Ausnutria gewoon doorgaan. Een mooi voorbeeld van een ‘going on concern’ opdracht.

Bouwkundig civiel werk
In bouwteamverband met Ausnutria en Het 4Kant verzorgen wij het volledige civiele werk. Aangezien we te maken hebben met een locatie waar voedingsmiddelen worden geproduceerd, houden we ons strikt aan de hygiënevoorschriften (HACCP). De productieruimtes in de ultrafiltratiefabriek lopen qua hygiëneniveau uiteen van no care en basic care tot medium care. Als ervaren bouwer voor de zuivel- en foodindustrie kennen we alle eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid.

Meedenken
Al tijdens de voorbereidende fase hebben we samen met Het 4Kant meegedacht over de invulling van de materiaalkeuze en over een beproefde bouwmethodiek. In een volledig uitgewerkt 3D-model is rekening gehouden met uitsparingen, gaten en de staalconstructies. Deze grondige voorbereiding zorgt ervoor dat tijdens de bouw al in een vroeg stadium de luchtbehandelingskasten op het dak aangelegd kunnen worden. Zo gaat er geen tijd verloren.

Strakke deadline
De strakke deadline vraagt om een transparante en heldere planning. Om vooraf een helder prijskaartje en een gedegen planning te kunnen geven, hebben we op basis van onze ervaring met bouwen voor Ausnutria een nauwkeurige calculatie gemaakt. Deze prijsberekening ligt ten grondslag aan het bestek dat Het 4Kant heeft geschreven. Deze manier van werken zorgt voor snelheid en een scherpe prijs.

Leidingen beschermen
We integreren de nieuwe ultrafiltratiefabriek in de bestaande fabriek, waarbij we het leiding- en kabeltracé van het nieuwe gebouw doortrekken naar de huidige fabriek. Op het terrein loopt een aantal cruciale leidingen, die we tijdens het bouwproces moeten beschermen. We hebben mantelbuizen geplaatst om te voorkomen dat we deze leidingen raken.

Going on concern
Tijdens de bouwwerkzaamheden draait de fabriek van Ausnutria gewoon door om productie te leveren. Bij dit soort complexe industriële bouwopdrachten is ons interfacemanagement (ook wel raakvlakkenmanagement) de sleutel tot succes. We zorgen voor een vlekkeloos verlopend bouwproces, waarbij de productie van de fabriek op geen enkel moment in gevaar komt.